تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HOMMIES از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۰۲.۲۹ ت
Jul 23, 2024
$0.031050
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۳۵ ت
Jul 22, 2024
$0.031340
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۹.۹۸ ت
Jul 22, 2024
$0.031673
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۳.۰۵ ت
Jul 21, 2024
$0.031692
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.031669
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۷.۰۵ ت
Jul 20, 2024
$0.031669
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۵.۹۸ ت
Jul 20, 2024
$0.031935
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۰.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.030765
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۹.۸۵ ت
Jul 19, 2024
$0.030765
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۳.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$0.031035
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.030491
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۵.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.032413
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۴.۳۴ ت
Jul 17, 2024
$0.031611
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۳.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.030912
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۶.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.031174
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.030097
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۷.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.028510
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۲.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.028468
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۹.۱۳ ت
Jul 14, 2024
$0.028038
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۸.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.027515
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۸.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.027515
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۶.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.026799
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۱.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.026892
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۲.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.026988
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۹.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.026712
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۶.۱۷ ت
Jul 10, 2024
$0.026504
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۲.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.026504
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۵.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.027097
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۳.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.026069
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۶.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.026069
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۸.۱۸ ت
Jul 08, 2024
$0.026211
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۵.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.026211
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۸.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.026700
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۹.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.026354
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۸.۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.026276
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۹.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.025504
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۹.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$0.027136
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۴.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.027437
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۷.۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.029279
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۴.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.029279
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۳.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.029904
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۸.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.029866
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۶.۸۸ ت
Jul 02, 2024
$0.030407
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۳.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.030407
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۴.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$0.030087
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۹.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.029224
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۷.۶۵ ت
Jun 30, 2024
$0.029244
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۶.۷۸ ت
Jun 29, 2024
$0.029244
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۴.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$0.030434
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۲.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.030434

افزودن تراکنش

HOMMIES

HOMMIES

  • HOMMIES
  • IRT
  • USD