تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HLP Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۷۴.۱۷ ت
Jun 19, 2024
$0.033335
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۵۴.۶۵ ت
Jun 16, 2024
$0.033335
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۹۸.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.033895
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۳۴.۳۵ ت
Jun 10, 2024
$0.034449
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۹۲.۰۶ ت
Jun 07, 2024
$0.033916
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۰۵.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$0.033992
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۶۳.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$0.033344
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۶۰.۳۸ ت
May 29, 2024
$0.033576
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۴.۸۵ ت
May 26, 2024
$0.033459
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۸۶.۷۰ ت
May 23, 2024
$0.034571
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۳۸.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.032629
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۰۷.۴۹ ت
May 17, 2024
$0.032591
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۸.۱۸ ت
May 14, 2024
$0.031372
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۳۶.۷۹ ت
May 11, 2024
$0.031606
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۶۹.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.032023
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۴۳.۱۳ ت
May 05, 2024
$0.031802
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۷۶.۸۱ ت
May 02, 2024
$0.030377
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۱۵.۴۸ ت
Apr 29, 2024
$0.031471
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۹.۴۱ ت
Apr 26, 2024
$0.032321
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۹۸.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.032100
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۲۹.۳۳ ت
Apr 20, 2024
$0.032009
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۴۲.۶۶ ت
Apr 17, 2024
$0.032191
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۲۸.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.032043
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۳۵.۹۷ ت
Apr 11, 2024
$0.034404
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۱۳.۷۰ ت
Apr 08, 2024
$0.031518
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۲۰.۷۸ ت
Apr 05, 2024
$0.034248
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۵۳.۳۹ ت
Apr 02, 2024
$0.034149
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۶۸.۹۸ ت
Mar 30, 2024
$0.033359
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۶۰.۳۶ ت
Mar 27, 2024
$0.033473
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۳۹.۳۳ ت
Mar 24, 2024
$0.032885
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۳۰.۷۴ ت
Mar 21, 2024
$0.033127
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۸۵.۷۳ ت
Mar 18, 2024
$0.032914
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۳.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$0.036192
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۷۵.۴۸ ت
Mar 12, 2024
$0.034801
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۶۴.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$0.032865
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۴۷.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$0.032651
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۸.۶۰ ت
Mar 03, 2024
$0.030003
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۳.۸۵ ت
Feb 29, 2024
$0.029680
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۰.۸۴ ت
Feb 26, 2024
$0.025299
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۱۲۳.۹۴ ت
Feb 23, 2024
$0.228801
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۱۱۲.۳۹ ت
Feb 20, 2024
$0.232805
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۱۲۲.۸۱ ت
Feb 17, 2024
$0.235524
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۹۱۷.۳۴ ت
Feb 14, 2024
$0.216072
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۴۸۶.۷۱ ت
Feb 11, 2024
$0.208758
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۹۴۲.۹۵ ت
Feb 08, 2024
$0.197298
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۶۱۳.۴۱ ت
Feb 05, 2024
$0.191896
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۱۷۹.۸۶ ت
Feb 02, 2024
$0.191938
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۶۷۶.۷۹ ت
Jan 30, 2024
$0.185391
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۳۵۰.۵۳ ت
Jan 27, 2024
$0.186879
۰۴ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۱۲۱.۵۹ ت
Jan 24, 2024
$0.182366