تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Handy از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

3.94%
$0.000338
۱۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۸ تومان
معاملات روزانه $197
ارزش بازار $319,792
سکه در گردش 945,972,125 HANDY
ارزش بازار رقیق شده $3,380,567
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000243
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000223
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000272
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000274
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000254
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000279
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۸۸ ت
Jun 17, 2024
$0.000270
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000274
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000260
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۷۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000253
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000329
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۰۵ ت
May 28, 2024
$0.000364
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۵۱ ت
May 24, 2024
$0.000300
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۹۱ ت
May 20, 2024
$0.000284
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۰۹ ت
May 16, 2024
$0.000359
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۶۳ ت
May 12, 2024
$0.000306
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۸۴ ت
May 08, 2024
$0.000225
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۶۵ ت
May 04, 2024
$0.000269
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۴۹ ت
Apr 30, 2024
$0.000202
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۵۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000291
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۷۰ ت
Apr 22, 2024
$0.000271
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۲۶ ت
Apr 18, 2024
$0.000391
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۹۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000430
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۴۵ ت
Apr 10, 2024
$0.000499
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۵۳ ت
Apr 06, 2024
$0.000455
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۴۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000530
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۷۶ ت
Mar 29, 2024
$0.000530
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۲۱ ت
Mar 25, 2024
$0.000473
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000547
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۹۵ ت
Mar 17, 2024
$0.000450
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۸۵ ت
Mar 13, 2024
$0.000516
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۰۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000569
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۶۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000507
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۵.۵۷ ت
Mar 01, 2024
$0.000769
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۴۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000635
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۹۱ ت
Feb 22, 2024
$0.000665
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۹.۲۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000700
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۲.۸۴ ت
Feb 14, 2024
$0.000595
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۷۰ ت
Feb 10, 2024
$0.000450
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۴.۸۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000629
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۸۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000614
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱.۷۳ ت
Jan 29, 2024
$0.000733
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۵۹ ت
Jan 25, 2024
$0.000550
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۸۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000554
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۵.۸۰ ت
Jan 17, 2024
$0.000295
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۴.۷۷ ت
Jan 13, 2024
$0.000281
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۴.۲۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001248
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸۶.۰۵ ت
Jan 05, 2024
$0.001669
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶۴.۵۸ ت
Jan 01, 2024
$0.001261
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۷۰.۴۶ ت
Dec 28, 2023
$0.005345