تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GYSR از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۴۵.۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.050381
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۹۱.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.047539
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۹.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.047348
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۲۶.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.053955
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۷.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.052680
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۳.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.051139
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۴۵.۸۰ ت
Jun 21, 2024
$0.051245
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۳۳.۲۵ ت
Jun 17, 2024
$0.082357
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۶۶.۸۳ ت
Jun 13, 2024
$0.075741
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۶۶.۳۹ ت
Jun 09, 2024
$0.078968
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۱۷.۲۷ ت
Jun 05, 2024
$0.080811
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۶۰.۲۱ ت
Jun 01, 2024
$0.082531
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۶۳.۴۸ ت
May 28, 2024
$0.085983
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۲۵.۵۲ ت
May 24, 2024
$0.074299
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۳۰.۸۶ ت
May 20, 2024
$0.062813
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۵۹.۳۸ ت
May 16, 2024
$0.062290
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۴۱.۹۵ ت
May 12, 2024
$0.079613
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۵۴.۱۱ ت
May 08, 2024
$0.083788
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۰۸۸.۳۹ ت
May 04, 2024
$0.082466
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۱۰.۲۲ ت
Apr 30, 2024
$0.087901
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۸۷.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.090824
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۱۷.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.092190
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۱۹.۵۷ ت
Apr 18, 2024
$0.091225
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۰۳.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.089208
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹,۵۴۴.۶۴ ت
Apr 10, 2024
$0.146986
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۹۵.۴۶ ت
Apr 06, 2024
$0.112430
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۸۴.۲۱ ت
Apr 02, 2024
$0.123445
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹,۰۲۶.۲۳ ت
Mar 29, 2024
$0.146059
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۰۱۸.۷۴ ت
Mar 25, 2024
$0.129893
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۰۹۸.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.115800
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۶۵.۵۹ ت
Mar 17, 2024
$0.074699
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۷۵۱.۱۹ ت
Mar 13, 2024
$0.113092
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۴۸۹.۳۷ ت
Mar 09, 2024
$0.108576
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۳۳.۲۴ ت
Mar 05, 2024
$0.103337
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵,۱۷۲.۹۵ ت
Mar 01, 2024
$0.087381
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹,۲۸۲.۵۷ ت
Feb 26, 2024
$0.161865
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۶۶.۳۴ ت
Feb 22, 2024
$0.085416
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۱۶.۶۸ ت
Feb 18, 2024
$0.075300
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۱۸۸.۸۱ ت
Feb 14, 2024
$0.057816
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴,۵۲۲.۳۸ ت
Feb 10, 2024
$0.082428
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۷۹۰.۸۴ ت
Feb 06, 2024
$0.068500
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۰۷۳.۶۲ ت
Feb 02, 2024
$0.069937
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۳۱۶.۰۴ ت
Jan 29, 2024
$0.058272
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۲۳۴.۶۵ ت
Jan 25, 2024
$0.058258
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۵۰۶.۲۲ ت
Jan 21, 2024
$0.065159
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳,۷۹۲.۷۱ ت
Jan 17, 2024
$0.071024
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴,۱۲۶.۰۸ ت
Jan 13, 2024
$0.078640
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳,۹۰۱.۲۳ ت
Jan 09, 2024
$0.075828
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۱۱۵.۴۵ ت
Jan 05, 2024
$0.041027
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۲۱۰.۳۰ ت
Jan 01, 2024
$0.043176