تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Goldex Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.01%
$0.030811
۱,۷۹۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۳ تومان
معاملات روزانه $11
ارزش بازار $40,855
سکه در گردش 2,070,566 GLDX
ارزش بازار رقیق شده $1,016,777
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۱.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.030807
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.030800
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۶.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.030802
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۹۹.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.030767
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۷.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.037541
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۱۱.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.037546
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴۶.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.012192
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۴۲.۲۸ ت
Jun 22, 2024
$0.014192
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۰.۴۶ ت
Jun 19, 2024
$0.014191
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۸.۳۲ ت
Jun 16, 2024
$0.015490
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۳.۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.015995
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۴.۷۵ ت
Jun 10, 2024
$0.015998
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۱.۵۰ ت
Jun 07, 2024
$0.012794
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۵.۱۹ ت
Jun 04, 2024
$0.012797
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۰.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.013586
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۹۳.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.013585
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۸.۳۸ ت
May 26, 2024
$0.015698
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۰.۹۶ ت
May 23, 2024
$0.012894
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۰.۱۲ ت
May 20, 2024
$0.012797
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۹.۲۳ ت
May 17, 2024
$0.012801
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۸.۰۰ ت
May 14, 2024
$0.012797
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۴.۱۹ ت
May 11, 2024
$0.012797
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۲.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.015003
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۶.۶۵ ت
May 05, 2024
$0.015002
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۵.۴۹ ت
May 02, 2024
$0.014979
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۲.۸۲ ت
Apr 29, 2024
$0.014997
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۵.۵۵ ت
Apr 26, 2024
$0.014996
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸۰.۷۸ ت
Apr 23, 2024
$0.015005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۸.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$0.015006
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۸.۷۵ ت
Apr 17, 2024
$0.015005
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.015017
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۴.۸۶ ت
Apr 11, 2024
$0.014999
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۸.۷۸ ت
Apr 08, 2024
$0.017198
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۸.۸۵ ت
Apr 05, 2024
$0.015403
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۱.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.015406
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۶۹.۸۸ ت
Mar 30, 2024
$0.025312
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۳.۲۵ ت
Mar 27, 2024
$0.021497
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۹۹.۵۰ ت
Mar 24, 2024
$0.014504
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۳۵.۹۷ ت
Mar 21, 2024
$0.012005
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۵۰.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.014090
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۴۶.۶۷ ت
Mar 15, 2024
$0.014095
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۴۱.۰۳ ت
Mar 12, 2024
$0.014102
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۴۴.۵۷ ت
Mar 09, 2024
$0.014131
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۶.۸۱ ت
Mar 06, 2024
$0.011013
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۲.۵۴ ت
Mar 03, 2024
$0.011008
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۶.۹۹ ت
Feb 29, 2024
$0.013814
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۱.۳۸ ت
Feb 26, 2024
$0.013799
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۱.۰۷ ت
Feb 23, 2024
$0.013791
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۷.۱۲ ت
Feb 20, 2024
$0.013797
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۶۹.۴۹ ت
Feb 17, 2024
$0.013810