تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GOKUSWAP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 25, 2024
$0.000022
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱.۲۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000022
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱.۲۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000022
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000022
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۲ ت
Jul 23, 2024
$0.000022
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 22, 2024
$0.000023
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000023
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000021
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000021
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000021
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000021
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000021
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000021
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000021
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000021
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000021
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000021
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000021
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000020
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000020
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000020
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000020
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000020
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000019
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000019
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000019
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000019
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000019
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000019
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000019
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000019
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000019
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000019
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000018
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000018
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000019
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000019
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000019
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000019
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000019
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000019
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000021
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000021
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000022
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000022
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000022
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000022
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000022
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000022
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000022

افزودن تراکنش

GOKUSWAP

GOKU

  • GOKU
  • IRT
  • USD