تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت گلوبال کارنسی رزرو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۷۸۸.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.674166
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۸۸۵.۴۹ ت
Jun 17, 2024
$0.679636
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۴۳۲.۰۵ ت
Jun 03, 2024
$0.683533
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۷۷۴.۲۴ ت
May 20, 2024
$0.686481
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۷۷۴.۵۸ ت
May 06, 2024
$0.686861
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۹۱۴.۷۴ ت
Apr 22, 2024
$0.688090
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۴,۲۲۲.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$0.692188
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۱۲۴.۲۳ ت
Mar 25, 2024
$0.698560
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۲۹۶.۸۱ ت
Mar 11, 2024
$0.375168
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۶۷۴.۳۹ ت
Feb 26, 2024
$0.377948
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۹۴۰.۶۶ ت
Feb 12, 2024
$0.381103
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۰۶۸.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$0.405391
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۱,۸۶۸.۸۹ ت
Jan 15, 2024
$0.410109
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۱,۲۷۸.۲۲ ت
Jan 01, 2024
$0.415655
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۲۶,۱۵۷.۲۴ ت
Dec 18, 2023
$0.514127
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۴۹,۶۳۲.۲۷ ت
Dec 04, 2023
$0.982146
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۵۰,۹۱۸.۴۴ ت
Nov 20, 2023
$1.00
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۵۵,۱۲۰.۷۹ ت
Nov 06, 2023
$1.06
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۴۰,۰۷۳.۵۴ ت
Oct 23, 2023
$0.790724
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۴۰,۸۳۰.۲۰ ت
Oct 09, 2023
$0.773555
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۳,۱۹۳.۸۱ ت
Sep 25, 2023
$0.063755
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۹.۱۳ ت
Sep 11, 2023
$0.000587
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۲.۷۸ ت
Aug 28, 2023
$0.000261
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۶۲.۰۳ ت
Aug 14, 2023
$0.001258
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۲۰۸.۵۰ ت
Jul 31, 2023
$0.004223
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۹,۷۸۲.۶۲ ت
Jul 17, 2023
$0.200389
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۰۹,۰۸۹.۶۲ ت
Jul 03, 2023
$2.17
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۳,۶۰۱.۷۲ ت
Jun 19, 2023
$0.279387
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۴۹,۲۶۳.۰۵ ت
Jun 05, 2023
$0.965506
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱,۳۸۲.۲۲ ت
May 22, 2023
$0.026511
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵.۲۲ ت
May 08, 2023
$0.000285
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴.۲۸ ت
Apr 24, 2023
$0.000275
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۴.۲۶ ت
Apr 10, 2023
$0.000283
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۴.۷۹ ت
Mar 27, 2023
$0.000280
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۹.۹۲ ت
Mar 13, 2023
$0.000221
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۰.۱۵ ت
Feb 27, 2023
$0.000235
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۹.۴۵ ت
Feb 13, 2023
$0.000217
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۰.۳۷ ت
Jan 30, 2023
$0.000237
۲۶ دی ۱۴۰۱
۸.۴۱ ت
Jan 16, 2023
$0.000208
۱۲ دی ۱۴۰۱
۶.۴۴ ت
Jan 02, 2023
$0.000166
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۶.۵۰ ت
Dec 19, 2022
$0.000167
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۶.۱۴ ت
Dec 05, 2022
$0.000171
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۵.۷۳ ت
Nov 21, 2022
$0.000162
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۷.۳۶ ت
Nov 07, 2022
$0.000209
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۶.۴۱ ت
Oct 24, 2022
$0.000195
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۶.۳۱ ت
Oct 10, 2022
$0.000194
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۵.۹۵ ت
Sep 26, 2022
$0.000188
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۶.۷۴ ت
Sep 12, 2022
$0.000217
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۵.۹۵ ت
Aug 29, 2022
$0.000196
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۷.۳۲ ت
Aug 15, 2022
$0.000243