تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gemie از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۴۱.۳۴ ت
Jul 25, 2024
$0.000703
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۲.۱۵ ت
Jul 23, 2024
$0.000726
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۷۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000798
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000768
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000878
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000905
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000739
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000727
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000689
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000794
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000735
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000968
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000782
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000771
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000918
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000949
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.001127
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۵۰ ت
Jun 21, 2024
$0.001186
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۷۴ ت
Jun 19, 2024
$0.001177
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۹۰ ت
Jun 17, 2024
$0.001497
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۳.۷۴ ت
Jun 15, 2024
$0.001584
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.001878
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۲۴ ت
Jun 11, 2024
$0.001875
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۴.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.001774
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.001997
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶.۵۸ ت
Jun 05, 2024
$0.001997
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶.۱۶ ت
Jun 03, 2024
$0.002132
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$0.001935
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶.۴۰ ت
May 30, 2024
$0.002159
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۸.۲۷ ت
May 28, 2024
$0.002222
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۸.۶۳ ت
May 26, 2024
$0.002247
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲.۴۱ ت
May 24, 2024
$0.001930
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۶.۵۳ ت
May 22, 2024
$0.002393
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۰۹ ت
May 20, 2024
$0.002139
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۵۵ ت
May 18, 2024
$0.002036
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۵۶ ت
May 16, 2024
$0.001864
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۷۷ ت
May 14, 2024
$0.001768
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۸۳ ت
May 12, 2024
$0.001904
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۱۷ ت
May 10, 2024
$0.002110
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۸.۱۲ ت
May 08, 2024
$0.002407
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۳.۵۶ ت
May 06, 2024
$0.002032
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۷۵ ت
May 04, 2024
$0.001876
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶.۷۴ ت
May 02, 2024
$0.001727
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۶.۵۹ ت
Apr 30, 2024
$0.001894
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۱.۵۰ ت
Apr 28, 2024
$0.002137
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۸.۱۷ ت
Apr 26, 2024
$0.002168
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۶.۷۱ ت
Apr 24, 2024
$0.002415
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.001803
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲.۲۴ ت
Apr 20, 2024
$0.001687
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۱.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.001655

افزودن تراکنش

Gemie

GEM

  • GEM
  • IRT
  • USD