تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gem Guardian از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۷۹.۶۷ ت
Jul 25, 2024
$0.004761
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۷۷.۴۸ ت
Jul 22, 2024
$0.004829
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.004562
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.004562
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.004262
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.004155
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.004155
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.004752
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.004765
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۲۸ ت
Jun 28, 2024
$0.004714
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.004660
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۶۴ ت
Jun 22, 2024
$0.004829
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۶.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.004829
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۰.۷۸ ت
Jun 16, 2024
$0.005129
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۱.۱۸ ت
Jun 13, 2024
$0.005276
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۴.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.005828
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۶.۰۸ ت
Jun 07, 2024
$0.006063
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۹.۴۰ ت
Jun 04, 2024
$0.005412
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۴.۳۱ ت
Jun 01, 2024
$0.005337
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۸.۸۲ ت
May 29, 2024
$0.005460
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۳.۰۴ ت
May 26, 2024
$0.005470
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۵۸ ت
May 23, 2024
$0.005248
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۱.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.005248
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۵.۶۸ ت
May 17, 2024
$0.005393
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۵.۵۸ ت
May 14, 2024
$0.005834
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۶.۵۱ ت
May 11, 2024
$0.006307
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۸.۱۸ ت
May 08, 2024
$0.005660
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۰.۹۹ ت
May 05, 2024
$0.005744
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۸.۳۶ ت
May 02, 2024
$0.005962
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۲.۸۸ ت
Apr 29, 2024
$0.005962
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۱.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.005673
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۰.۸۴ ت
Apr 23, 2024
$0.005673
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۲.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.005455
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۷.۴۶ ت
Apr 17, 2024
$0.005671
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۶.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.005562
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۰.۶۲ ت
Apr 11, 2024
$0.006010
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۷.۶۴ ت
Apr 08, 2024
$0.006067
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۶.۴۴ ت
Apr 05, 2024
$0.006268
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۰.۷۱ ت
Apr 02, 2024
$0.006196
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۹.۰۰ ت
Mar 30, 2024
$0.006594
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۹.۸۲ ت
Mar 27, 2024
$0.006170
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۸.۱۷ ت
Mar 24, 2024
$0.006098
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۶.۴۱ ت
Mar 21, 2024
$0.006792
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۴.۷۰ ت
Mar 18, 2024
$0.007702
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۴.۴۲ ت
Mar 15, 2024
$0.008397
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۶.۳۸ ت
Mar 12, 2024
$0.007652
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۳.۲۴ ت
Mar 09, 2024
$0.006914
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۵.۴۹ ت
Mar 06, 2024
$0.005625
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۴.۹۴ ت
Mar 03, 2024
$0.006156
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۲.۲۱ ت
Feb 29, 2024
$0.006371

افزودن تراکنش

Gem Guardian

GEMG

  • GEMG
  • IRT
  • USD