تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gem Exchange and Trading از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷.۸۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000136
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000090
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000089
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000078
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000086
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000096
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000091
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000105
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000091
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۲۸ ت
Jun 17, 2024
$0.000124
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۰۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000135
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸.۸۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000150
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۷۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000150
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000160
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹.۵۱ ت
May 28, 2024
$0.000164
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۱ ت
May 24, 2024
$0.000187
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۴۶ ت
May 20, 2024
$0.000209
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۹ ت
May 16, 2024
$0.000137
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۰۳ ت
May 12, 2024
$0.000148
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.000151
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۹۲ ت
May 04, 2024
$0.000193
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۵۱ ت
Apr 30, 2024
$0.000187
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۳۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000193
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۵۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000191
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000149
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000155
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۸۰ ت
Apr 10, 2024
$0.000166
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۱۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000187
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000181
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۹۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000208
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۲۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000198
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۱۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000181
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۱۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000202
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۷۵ ت
Mar 13, 2024
$0.000196
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۳۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000224
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۴۶ ت
Mar 05, 2024
$0.000206
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۱۳ ت
Mar 01, 2024
$0.000221
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۰۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000245
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۰۵ ت
Feb 22, 2024
$0.000211
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۷۱ ت
Feb 18, 2024
$0.000209
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۷۱ ت
Feb 14, 2024
$0.000212
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲.۴۲ ت
Feb 10, 2024
$0.000226
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۵۱ ت
Feb 06, 2024
$0.000208
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۳.۸۴ ت
Feb 02, 2024
$0.000237
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۲۹ ت
Jan 29, 2024
$0.000268
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۲.۸۵ ت
Jan 25, 2024
$0.000231
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳.۶۷ ت
Jan 21, 2024
$0.000254
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۴.۷۵ ت
Jan 17, 2024
$0.000276
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۳.۳۵ ت
Jan 13, 2024
$0.000254
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳.۰۴ ت
Jan 09, 2024
$0.000253

افزودن تراکنش

Gem Exchange and Trading

GXT

  • GXT
  • IRT
  • USD