تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gege از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000007
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000007
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000007
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000007
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000006
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000006
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000006
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000006
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000006
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000006
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000006
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000006
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000006
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000007
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000007
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000007
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000007
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000007
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000007
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000007
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000007
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000007
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000007
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000007