تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت $GAME Token از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۳۰.۳۸ ت
Jul 18, 2024
$0.038539
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۲.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.040136
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۷.۰۸ ت
Jul 17, 2024
$0.040226
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۸.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.038987
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۵.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.034217
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۰۲.۵۹ ت
Jul 16, 2024
$0.034525
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۶۰.۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.035505
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۰.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.036515
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۸.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.037063
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۲.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.036343
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۶.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.034920
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۸.۶۳ ت
Jul 15, 2024
$0.033643
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۲.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.034394
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۵.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.034319
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۷۰.۷۲ ت
Jul 14, 2024
$0.037173
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۰.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$0.041403
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۱۲ ت
Jul 14, 2024
$0.036282
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۶۶.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.037242
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۵.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.033319
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۰.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.033833
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۵.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.031910
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۳.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.032707
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۳.۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.031167
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۸.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.034675
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.035855
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۴.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.035401
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۹.۷۷ ت
Jul 11, 2024
$0.037865
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۵.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.035423
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۷.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.037588
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۴.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.036667
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۹.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.036200
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۹.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.037276
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۰۹.۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.039162
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۹.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.039538
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۵۳.۹۸ ت
Jul 09, 2024
$0.039732
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۵۴.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.039395
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۵۸.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.039592
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۵۹.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.039594
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۲.۹۱ ت
Jul 08, 2024
$0.041576
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۸.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.040780
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۴.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.042021
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۴۵.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.045893
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۰.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$0.047093
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۲.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.046119
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۸.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.049971
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۳۶.۷۱ ت
Jul 06, 2024
$0.048369
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۱۷.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$0.044781
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۹.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$0.045737
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۹.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$0.047249
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۶.۰۵ ت
Jul 05, 2024
$0.046159