تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gambit از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۷۰۱۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۷۰۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۷۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۷۸۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۷۷۶۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۰۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۱۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۱۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۴۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۰۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۶۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۱۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۴۱۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۳۱۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۳۲۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۵۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۱۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۱۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۸۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۶۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۸۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۴۹۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۶۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۰۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۸۹۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۸۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۲۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۰۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۵۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۶۸۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۹۹۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۹۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۹۵۷۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۲۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۲۳۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۰۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۰۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۴۶۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۷۳۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۱۴۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۹۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۷۳۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۸۹۱۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۸۵۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۴۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۹۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۹۹۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۰۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۸۹۳۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۸۳۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000001