تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FxBox از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۶۰۴۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000009
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۲۵۲۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000009
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۱۶۸۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000009
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۴۶۹۶۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000009
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۷۵۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000009
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۶۰۱۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000009
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۶۱۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000009
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۴۲۷۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۰۹۲۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۳۵۱۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۹۷۸۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۲۰۳۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۷۵۴۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۸۲۶۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۸۲۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۵۴۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۲۴۰۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۵۴۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۶۷۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۳۴۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000010
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۰۴۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000011
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۳۰۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000011
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۵۱۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۸۸۹۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000011
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۰۴۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000011
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۵۷۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000012
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۶۰۴۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000012
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۶۰۵۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000012
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۸۱۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000012
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۱۷۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000012
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۶۰۹۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000012
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۷۵۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۷۰۰۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۸۷۴۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000012
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۶۷۲۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000012
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۴۰۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000012
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۶۶۴۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000012
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۸۶۵۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000012
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۹۶۵۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000012
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۳۲۳۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000013
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۷۶۶۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000013
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۱۳۳۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000013
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۶۳۹۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000013
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۷۱۶۴۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000014
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۶۲۳۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000013
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۶۷۶۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000013
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۲۳۶۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000013
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۴۱۵۸۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000013
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۳۸۸۸۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000013
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۴۶۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000013

افزودن تراکنش

FxBox

FXB

  • FXB
  • IRT
  • USD