تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FuturesAI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000122
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000122
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000122
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000122
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000122
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000122
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000122
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000122
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000120
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000120
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000121
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000121
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000121
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000121
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000140
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000140
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000140
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000140
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000140
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000140
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000140
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000143
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000167
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000167
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000167
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000167
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000167
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000167
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000167
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000167
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000167
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000167
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000170
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000170
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000170
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000167
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000171
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000171
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000171
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000177
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000176
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000176
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000178
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000178
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000178
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000180
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000180
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000180
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۶۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000179