تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Funassyi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۷۳ ت
Jul 20, 2024
$0.00000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.00000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.00000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000000009
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000000009
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.00000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.00000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.00000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۵ ت
Jul 08, 2024
$0.00000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.00000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.00000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۳ ت
Jul 06, 2024
$0.00000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.00000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.00000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.00000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۹ ت
Jul 02, 2024
$0.00000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۰ ت
Jul 02, 2024
$0.00000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.00000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.00000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۲ ت
Jun 30, 2024
$0.00000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۸ ت
Jun 30, 2024
$0.00000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.00000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.00000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000000008
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000000008
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000000008
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000000008