تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fresco از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000001