تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fort Block Games از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۵۸.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.071217
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۴۴.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.069612
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۷۷.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.071898
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۵۱.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.074433
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۳.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.073335
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۱.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.073335
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۹۵.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.071561
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۵۵.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.070768
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۵۰.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.066851
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۶۹.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.065619
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۸۷.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.065619
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۰۹.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.065619
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۲.۷۴ ت
Jul 08, 2024
$0.064347
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۶۸.۸۲ ت
Jul 08, 2024
$0.066336
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۰۹.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$0.068379
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۴۳.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.071724
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۷۴.۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.068781
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۷۰.۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.068208
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۳۸.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.066825
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۶۵.۶۴ ت
Jul 05, 2024
$0.068919
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۱۷.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.068295
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۵.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.069887
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۴۹.۸۸ ت
Jul 03, 2024
$0.073819
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۰۸.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.074745
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۹۰.۸۲ ت
Jul 02, 2024
$0.074181
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۰۳.۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.074181
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۵۶.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.075182
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۰۹.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.072752
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۴.۱۷ ت
Jun 30, 2024
$0.072197
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۷۸.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.070827
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۴۸.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.075662
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۴۰.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.075752
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۳.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.076903
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۷۴.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.075917
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۱۷.۴۸ ت
Jun 27, 2024
$0.071728
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۶۳.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$0.071624
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۳.۵۲ ت
Jun 26, 2024
$0.070872
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۳۹.۸۸ ت
Jun 26, 2024
$0.071946
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۸۳.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.071946
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۴۵.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.070935
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۴۷.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.071167
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۳۴.۷۵ ت
Jun 24, 2024
$0.073333
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۲.۶۹ ت
Jun 23, 2024
$0.081158
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۲۶.۷۶ ت
Jun 23, 2024
$0.081485
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۲۶.۹۴ ت
Jun 22, 2024
$0.083008
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۲۴.۹۵ ت
Jun 22, 2024
$0.082984
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۳۱.۲۲ ت
Jun 21, 2024
$0.082984
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۲۴.۶۳ ت
Jun 21, 2024
$0.084538
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۹۳.۸۶ ت
Jun 20, 2024
$0.084538
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۴۹.۳۸ ت
Jun 20, 2024
$0.075341