تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fofar از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۸۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۲۸۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۲۷۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۹۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۰۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۱۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۲۶۲۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۵۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۶۲۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۶۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۵۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۰۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۶۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۴۷۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۶۵۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۰۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۳۳۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۳۶۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۸۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۳۵۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۴۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۰۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۶۰۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۴۲۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۹۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۸۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۴۴۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۹۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۵۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۲۴۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۹۰۷۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۲۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۶۲۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۷۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۲۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۴۸۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۰۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۲۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۵۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۱۱۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۲۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۲۰۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۷۶۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۱۹۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۸۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۰۹۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۸۲۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۱۶۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۲۹۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۷۷۴۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000001