تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FloorDAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۰۸,۶۵۳.۹۲ ت
Jul 22, 2024
$3.63
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵,۰۲۹.۰۹ ت
Jul 19, 2024
$3.88
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۶,۲۹۹.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$3.73
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۵۹۴.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$3.51
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۷,۳۴۹.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$3.51
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵,۶۰۹.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$3.55
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵,۹۸۷.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$4.30
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰۹,۰۰۴.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$4.98
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶,۵۹۱.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$5.30
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲۴,۹۶۵.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$5.30
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷,۳۹۶.۶۰ ت
Jun 22, 2024
$5.68
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۰,۵۹۹.۵۸ ت
Jun 19, 2024
$5.92
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۳,۴۲۸.۶۵ ت
Jun 16, 2024
$6.19
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۸,۳۷۴.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$7.09
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۵,۶۰۳.۷۴ ت
Jun 10, 2024
$7.20
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰,۶۷۵.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$7.33
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰,۳۱۹.۰۵ ت
Jun 04, 2024
$6.27
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۹,۶۴۴.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$6.95
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۴,۵۱۴.۲۹ ت
May 29, 2024
$5.38
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۵,۸۶۰.۸۴ ت
May 26, 2024
$3.42
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۸,۰۲۹.۱۶ ت
May 23, 2024
$2.74
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۶,۹۸۴.۷۴ ت
May 20, 2024
$1.96
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۲۷۵.۱۵ ت
May 17, 2024
$1.96
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲,۵۷۳.۵۸ ت
May 14, 2024
$2.06
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶,۳۱۱.۴۰ ت
May 11, 2024
$2.06
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۵,۴۲۸.۳۷ ت
May 08, 2024
$2.20
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶,۸۲۵.۷۴ ت
May 05, 2024
$2.07
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸,۲۴۳.۴۳ ت
May 02, 2024
$2.07
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۴,۷۶۴.۵۹ ت
Apr 29, 2024
$2.37
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۸,۶۶۸.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$2.33
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۹,۰۴۵.۸۷ ت
Apr 23, 2024
$2.28
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱,۵۹۸.۱۴ ت
Apr 20, 2024
$2.27
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱,۶۸۹.۳۰ ت
Apr 17, 2024
$2.27
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۶,۵۱۷.۱۹ ت
Apr 14, 2024
$2.53
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۴,۹۶۱.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$2.53
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵,۲۰۳.۱۷ ت
Apr 08, 2024
$2.58
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷,۶۷۳.۹۱ ت
Apr 05, 2024
$2.58
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۳,۰۵۵.۶۶ ت
Apr 02, 2024
$2.58
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۱,۳۳۴.۱۹ ت
Mar 30, 2024
$2.60
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷,۹۳۴.۳۱ ت
Mar 27, 2024
$2.72
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱,۸۳۰.۶۴ ت
Mar 24, 2024
$2.44
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵,۳۳۴.۴۱ ت
Mar 21, 2024
$2.37
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴,۰۱۴.۷۱ ت
Mar 18, 2024
$2.55
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۲,۲۸۶.۹۹ ت
Mar 15, 2024
$2.86
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱,۹۷۸.۴۸ ت
Mar 12, 2024
$2.71
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۸,۴۹۳.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$2.31
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۷,۹۱۶.۱۶ ت
Mar 06, 2024
$2.98
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۵,۰۹۴.۳۴ ت
Mar 03, 2024
$2.95
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۳,۳۵۹.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$2.96
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۸,۹۲۱.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$2.77

افزودن تراکنش

FloorDAO

FLOOR

  • FLOOR
  • IRT
  • USD