تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FlickerPro از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

1.2%
$0.007103
۴۱۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۲۰۸ تومان
معاملات روزانه $3,493
ارزش بازار $7,103,062
عرضه کل 1,000,000,000 FKRPRO
ارزش بازار رقیق شده $7,103,062
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۰.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.007071
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۰.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.007048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.006982
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱۰.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.007016
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.006648
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.006794
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.006798
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۳.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.006878
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.007079
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.007128
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.007139
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.007139
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.007008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.007055
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۹.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.006938
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰۰.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.006766
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.007004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.007027
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.006919
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۲.۶۷ ت
Jul 08, 2024
$0.007259
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۲.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.007248
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.006734
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹۷.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.006649
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.006833
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۸.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.006964
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۱.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.006981
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.007043
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲.۹۵ ت
Jul 06, 2024
$0.006966
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰۶.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.006694
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸۱.۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.006361
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸۱.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.006398
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.006366
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.006174
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.006175
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۵۷ ت
Jul 05, 2024
$0.007005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.007005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۵.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.007053
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.007258
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴۹.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.007284
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.007419
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷۰.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.007636
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.007930
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸۱.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.007813
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۷.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.007729
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$0.007862
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸۷.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.007848
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹۴.۴۶ ت
Jul 02, 2024
$0.007968
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۳.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.007968
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۱.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.007940
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۷.۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.008200