تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FLAMA از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۶.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.047992
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۹۵.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.045892
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۴۹.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.045405
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۷.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.050566
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۵۸.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.049925
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۳۹.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.049617
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۸.۶۸ ت
Jun 21, 2024
$0.051966
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۴۳.۶۶ ت
Jun 17, 2024
$0.053567
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۰۶.۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.052683
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۱۹.۹۲ ت
Jun 09, 2024
$0.054490
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۹۴.۸۲ ت
Jun 05, 2024
$0.056443
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۷۹.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.055682
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۲۷.۵۲ ت
May 28, 2024
$0.057643
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۵۰.۸۹ ت
May 24, 2024
$0.055840
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۰۰.۹۴ ت
May 20, 2024
$0.045473
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۴۱.۶۷ ت
May 16, 2024
$0.044966
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۱۹.۷۲ ت
May 12, 2024
$0.043074
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۳۶.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.044479
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۳۴.۲۲ ت
May 04, 2024
$0.045933
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۲۹.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.047589
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۷۷.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.046735
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۴۰.۸۸ ت
Apr 22, 2024
$0.046586
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۶۱.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.044141
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۰۲.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.044609
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۶۸.۲۹ ت
Apr 10, 2024
$0.051871
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۸۸.۹۷ ت
Apr 06, 2024
$0.049145
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۷۱.۱۹ ت
Apr 02, 2024
$0.051875
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۵۸.۲۵ ت
Mar 29, 2024
$0.052723
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۵۶.۷۲ ت
Mar 25, 2024
$0.051135
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۸۵.۹۲ ت
Mar 21, 2024
$0.051971
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۱۶.۹۳ ت
Mar 17, 2024
$0.052139
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۱۵.۶۲ ت
Mar 13, 2024
$0.058892
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۴۵.۹۸ ت
Mar 09, 2024
$0.057656
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۴۳.۸۹ ت
Mar 05, 2024
$0.053778
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۳۲.۷۴ ت
Mar 01, 2024
$0.049539
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۴۰.۵۰ ت
Feb 26, 2024
$0.046044
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۰۵.۱۶ ت
Feb 22, 2024
$0.043971
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۰۹.۲۸ ت
Feb 18, 2024
$0.041238
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۵۷.۱۷ ت
Feb 14, 2024
$0.039111
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۱۹.۹۹ ت
Feb 10, 2024
$0.036817
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۸۲.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$0.034023
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۸۵.۸۵ ت
Feb 02, 2024
$0.034093
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۰۰.۷۴ ت
Jan 29, 2024
$0.033401
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۳۴.۵۱ ت
Jan 25, 2024
$0.033046
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۶۶.۹۰ ت
Jan 21, 2024
$0.036553
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۰۴۴.۳۱ ت
Jan 17, 2024
$0.038283
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۹۶۰.۰۵ ت
Jan 13, 2024
$0.037357
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۷۷۶.۷۹ ت
Jan 09, 2024
$0.034535
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۷۳۲.۷۴ ت
Jan 05, 2024
$0.033604
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۷۲۷.۸۴ ت
Jan 01, 2024
$0.033752