تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fkbiden از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000054
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000054
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۲۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000057
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000074
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000077
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000079
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000079
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000077
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000073
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000073
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000072
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000076
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000075
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000075
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000074
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000075
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000080
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000079
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000078
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000076
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000077
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000078
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000077
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000082
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000076
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000073
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000078
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000084
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000075
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000077
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000072
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000070
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000128
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000288
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000319
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000167
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000168
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000166
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000166
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000149
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000143
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000143
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000144
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000153
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000163
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000160
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000179
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000181
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000181
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000181

افزودن تراکنش

Fkbiden

FKBIDEN

  • FKBIDEN
  • IRT
  • USD