تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FJB از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 25, 2024
$0.000036
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000037
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jul 24, 2024
$0.000036
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000035
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000035
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000035
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000035
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000035
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000036
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000036
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jul 22, 2024
$0.000035
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 22, 2024
$0.000037
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000037
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000100
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000102
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000103
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000102
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000104
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000099
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000104
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000099
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000110
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000110
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000105
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000078
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000542
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000570
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000568
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۵۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000579
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۸۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000618
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000663
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000668
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۵۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000663
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000681
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000728
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000740
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000589
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000509
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000497
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000429
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000368
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000318
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000318
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000328
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000367
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000332
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000333
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000379
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000396
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000377

افزودن تراکنش

FJB

FJB

  • FJB
  • IRT
  • USD