تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fintyhub Token از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۹.۷۹ ت
Jul 23, 2024
$0.001202
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۹.۶۸ ت
Jul 22, 2024
$0.001202
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۹.۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.001202
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۶ ت
Jul 21, 2024
$0.001202
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۸ ت
Jul 21, 2024
$0.001206
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۳۸ ت
Jul 20, 2024
$0.001209
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۳۷ ت
Jul 20, 2024
$0.001160
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۹ ت
Jul 19, 2024
$0.001160
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001174
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.001174
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۴۴ ت
Jul 18, 2024
$0.001165
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.001191
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001185
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.001091
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001091
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۶۲ ت
Jul 15, 2024
$0.001091
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001091
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۲ ت
Jul 14, 2024
$0.001091
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.001091
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001091
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001091
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001091
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001091
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.001051
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001051
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001051
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۹۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001051
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001051
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.001051
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۷ ت
Jul 08, 2024
$0.001098
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.001098
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001098
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001098
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001382
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001382
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.001382
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001382
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.001382
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.001382
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.001382
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۲۴ ت
Jul 03, 2024
$0.001382
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۴۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001381
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$0.001381
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001387
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001344
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۷۱ ت
Jun 30, 2024
$0.001344
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۱۲ ت
Jun 30, 2024
$0.001344
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$0.001350
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.001312
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001311

افزودن تراکنش

Fintyhub Token

FTH

  • FTH
  • IRT
  • USD