تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fantom Oasis از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۲.۸۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000397
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000370
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000413
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000376
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000355
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000303
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000342
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000372
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000366
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000377
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000351
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۹۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000302
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۵۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000333
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۱۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000375
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۴۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000363
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۷۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000404
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۶۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000401
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000398
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۹۹ ت
May 29, 2024
$0.000411
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۵۸ ت
May 26, 2024
$0.000412
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۶۴ ت
May 23, 2024
$0.000428
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۴۴ ت
May 20, 2024
$0.000462
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۷۹ ت
May 17, 2024
$0.000457
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۸۶ ت
May 14, 2024
$0.000402
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۱۳ ت
May 11, 2024
$0.000426
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.000386
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۶۱ ت
May 05, 2024
$0.000386
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۱۴ ت
May 02, 2024
$0.000358
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۱۶ ت
Apr 29, 2024
$0.000397
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000431
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000429
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.000404
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۹۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000359
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۰۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000302
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000468
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000434
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۳۵ ت
Apr 05, 2024
$0.000421
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.000461
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۹۴ ت
Mar 30, 2024
$0.000482
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000466
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.000435
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۹۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000569
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۸۰ ت
Mar 18, 2024
$0.000494
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۶۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000510
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۶۵ ت
Mar 12, 2024
$0.000514
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000574
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۲۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000506
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000429
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۸۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000425
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۸۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000399

افزودن تراکنش

Fantom Oasis

FTMO

  • FTMO
  • IRT
  • USD