جزئیات صرافی Uniswap (V2) - ارزدیجیتال

uniswap-v2

Uniswap (V2)

exchange
حجم معاملات روزانه
$965,386,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 WETH WETH WETHWETH/DGD$1,892.4498,310,757تومان$9,553,950,000,000
2 Biaocoin Biaocoin BIAOBIAO/WETH$00تومان$42,927,800
3 Tendies Tendies TENDTEND/WETH$00تومان$40,056,100
4 Function X Function X FXFX/NPXS$0.1614158,385تومان$28,469,200
5 OpenDAO OpenDAO SOSSOS/WETH$0.000000060.003تومان$20,996,000
6 CLever Token CLever Token CLEVCLEV/WETH$5.01260,672تومان$8,513,240
7 USD Coin USD Coin USDCUSDC/WETH$0.99984751,941تومان$7,648,790
8 DeezBots DeezBots BOTSBOTS/WETH$00تومان$7,342,170
9 WETH WETH WETHWETH/LBR$1,892.4498,310,757تومان$7,298,900
10 Jesus Coin Jesus Coin JESUSJESUS/WETH$0.000000060.003تومان$7,042,370
11 Definex Definex DSWAPDSWAP/USDT$1.2062,368تومان$6,515,610
12 Saitama V1 Saitama V1 SAITAMASAITAMA/WETH$0.000000000070.000003تومان$6,014,420
13 Apes Go Bananas Apes Go Bananas AGBAGB/WETH$0.0000000070.0004تومان$5,763,890
14 DEXTools DEXTools DEXTDEXT/WETH$0.54297328,206تومان$5,643,800
15 BNSD Finance BNSD Finance BNSDBNSD/USDT$0.00147876تومان$5,377,520
16 WETH WETH WETHWETH/VISR$1,892.4498,310,757تومان$4,295,120
17 FLOKI FLOKI FLOKIFLOKI/WETH$0.0000331تومان$4,260,910
18 BEEP coin BEEP coin BEEPBEEP/WETH$0.00000010.008تومان$4,018,840
19 DistX DistX DISTXDISTX/WETH$00تومان$3,852,210
20 WETH WETH WETHWETH/0XM$1,892.4498,310,757تومان$3,696,290
21 WETH WETH WETHWETH/USDT$1,892.4498,310,757تومان$3,065,280
22 FreeRossDAO FreeRossDAO FREEFREE/PEOPLE$0.0000804تومان$3,063,190
23 WETH WETH WETHWETH/PUMP$1,892.4498,310,757تومان$3,037,280
24 KORE Vault KORE Vault KOREKORE/WETH$114.265,935,692تومان$2,959,930
25 WETH WETH WETHWETH/USDT$1,892.4498,310,757تومان$2,774,750
26 Tardigrades Finance (BSC) Tardigrades Finance (BSC) TRDGTRDG/WETH$0.000000000040.000002تومان$2,723,210
27 Papi Papi PAPIPAPI/WETH$0.0000010.07تومان$2,505,340
28 FreeRossDAO FreeRossDAO FREEFREE/WETH$0.0000804تومان$2,312,700
29 Unibot Unibot UNIBOTUNIBOT/WETH$16.19841,286تومان$2,253,910
30 WETH WETH WETHWETH/DPET$1,892.4498,310,757تومان$2,196,260
31 USD Coin USD Coin USDCUSDC/WETH$0.99984751,941تومان$2,180,510
32 Bridge Mutual Bridge Mutual BMIBMI/UDO$0.008085420تومان$2,029,930
33 Hehe Hehe HEHEHEHE/WETH$0.0000000010.00007تومان$2,024,750
34 Razor Network Razor Network RAZORRAZOR/WETH$0.005802301تومان$1,812,610
35 Pepe Pepe PEPEPEPE/WETH$0.0000010.07تومان$1,758,690
36 RefundCoin RefundCoin RFDRFD/WETH$0.0000452تومان$1,749,700
37 Dai Dai DAIDAI/WETH$0.99944551,920تومان$1,727,840
38 Niftyx Protocol Niftyx Protocol SHROOMSHROOM/WETH$0.0360441,872تومان$1,470,880
39 Strider Bot Strider Bot STRIDERSTRIDER/WETH$00تومان$1,460,660
40 Frogol Frogol FROGOLFROGOL/WETH$0.0000000010.00006تومان$1,410,080
41 Volt Inu V2 Volt Inu V2 VOLTVOLT/WETH$0.00000060.03تومان$1,387,240
42 MongCoin MongCoin $MONG$MONG/WETH$0.000000050.002تومان$1,383,570
43 Ampleforth Ampleforth AMPLAMPL/WETH$1.1660,484تومان$1,194,140
44 Olympus v1 Olympus v1 OHMOHM/FRAX$59.363,084,192تومان$1,056,900
45 EverMoon EverMoon EVERMOONEVERMOON/WETH$00تومان$1,054,850
46 WETH WETH WETHWETH/TRUST$1,892.4498,310,757تومان$1,029,890
47 WETH WETH WETHWETH/SHANG$1,892.4498,310,757تومان$1,022,370
48 Team Finance Team Finance TEAMTEAM/WETH$2.57134,016تومان$1,013,830
49 MoneySwap MoneySwap MSWAPMSWAP/WETH$0.0001779تومان$1,008,410
50 ARC ARC ARCDEPO/WETH$0.004666242تومان$1,004,400
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.