جزئیات صرافی Sushiswap - ارزدیجیتال

sushiswap

Sushiswap

exchange
حجم معاملات روزانه
$244,790,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 WETH WETH WETHWETH/USDC$1,876.4797,297,129تومان$518,100,000
2 WETH WETH WETHWETH/DAI$1,876.4797,297,129تومان$285,210,000
3 Tether Tether USDTUSDT/WETH$1.0051,865تومان$244,930,000
4 WETH WETH WETHWETH/SUSHI$1,876.4797,297,129تومان$44,780,100
5 WETH WETH WETHWETH/YFI$1,876.4797,297,129تومان$42,373,200
6 WETH WETH WETHWETH/LINK$1,876.4797,297,129تومان$34,736,400
7 Gala Gala GALAGALA/WETH$0.0300461,557تومان$24,137,300
8 Alchemix Alchemix ALCXALCX/WETH$16.94878,491تومان$9,131,480
9 WETH WETH WETHWETH/MKR$1,876.4797,297,129تومان$8,385,470
10 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/WETH$0.82354642,701تومان$7,729,530
11 WETH WETH WETHWETH/LDO$1,876.4797,297,129تومان$5,888,630
12 WETH WETH WETHWETH/SUSD$1,876.4797,297,129تومان$4,817,440
13 WETH WETH WETHWETH/SNX$1,876.4797,297,129تومان$4,253,340
14 DinoLFG DinoLFG DINODINO/WETH$0.0286111,483تومان$4,181,160
15 WETH WETH WETHWETH/RUNE$1,876.4797,297,129تومان$3,697,400
16 THORChain THORChain RUNERUNE/WETH$1.1459,260تومان$3,434,600
17 Metaverse Index Metaverse Index MVIMVI/WETH$18.64966,802تومان$3,083,200
18 USD Coin USD Coin USDCUSDC/WETH$1.0051,857تومان$3,011,050
19 WETH WETH WETHWETH/REN$1,876.4797,297,129تومان$2,616,910
20 Illuvium Illuvium ILVILV/WETH$55.252,864,828تومان$1,910,830
21 Coreto Coreto CORCOR/WETH$0.00070936تومان$1,724,530
22 Badger DAO Badger DAO BADGERBADGER/WBTC$2.41125,434تومان$1,675,480
23 WETH WETH WETHWETH/USDT$1,876.4797,297,129تومان$1,364,240
24 WETH WETH WETHWETH/BDPI$1,876.4797,297,129تومان$1,182,640
25 WETH WETH WETHWETH/SRM$1,876.4797,297,129تومان$1,011,040
26 WETH WETH WETHWETH/USDT$1,876.4797,297,129تومان$937,384
27 WETH WETH WETHWETH/CREAM$1,876.4797,297,129تومان$924,308
28 WETH WETH WETHWETH/UMA$1,876.4797,297,129تومان$883,156
29 Olympus v2 Olympus v2 OHMOHM/LUSD$10.56547,873تومان$849,434
30 USD Coin USD Coin USDCUSDC/WOO$1.0051,857تومان$806,510
31 Amp Amp AMPAMP/WETH$0.002563132تومان$752,863
32 WETH WETH WETHWETH/CVX$1,876.4797,297,129تومان$749,840
33 Synapse Synapse SYNSYN/WETH$0.64132633,253تومان$746,907
34 WETH WETH WETHWETH/UST$1,876.4797,297,129تومان$743,160
35 DFOhub DFOhub BUIDLBUIDL/WETH$00تومان$637,213
36 WETH WETH WETHWETH/BAND$1,876.4797,297,129تومان$630,152
37 Anyswap Anyswap ANYANY/WETH$4.89254,030تومان$625,634
38 USD Coin USD Coin USDCUSDC/WETH$1.0051,857تومان$585,638
39 WETH WETH WETHWETH/ZRX$1,876.4797,297,129تومان$555,961
40 Zus Zus ZCNZCN/WETH$0.1182576,131تومان$516,753
41 Synapse Synapse SYNSYN/USDC$0.64132633,253تومان$510,289
42 THORChain THORChain RUNERUNE/SUSHI$1.1459,260تومان$492,070
43 Mask Network Mask Network MASKMASK/USDC$4.32224,078تومان$453,383
44 WETH WETH WETHWETH/USH$1,876.4797,297,129تومان$452,197
45 WETH WETH WETHWETH/VSP$1,876.4797,297,129تومان$416,801
46 SushiSwap SushiSwap SUSHISUSHI/RUNE$0.84503443,815تومان$399,307
47 OptionRoom OptionRoom ROOMROOM/WETH$0.00022911تومان$381,313
48 SushiSwap SushiSwap SUSHISUSHI/WETH$0.84503443,815تومان$378,633
49 Spell Token Spell Token SPELLSPELL/WETH$0.00057729تومان$377,393
50 WETH WETH WETHWETH/BRIBE$1,876.4797,297,129تومان$377,288
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.