جزئیات صرافی OKEx - ارزدیجیتال

okex

OKEx

exchange
حجم معاملات روزانه
$11,960,500,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,968.0560,409,515تومان$2,411,020,000
2 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$29,284.17898,877,866تومان$1,943,240,000
3 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$29,284.17898,877,866تومان$840,934,000
4 APENFT APENFT NFTNFT/USDT$0.00000080.02تومان$784,496,000
5 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$29,284.17898,877,866تومان$515,599,000
6 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$29,284.17898,877,866تومان$481,886,000
7 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$29,284.17898,877,866تومان$412,151,000
8 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.2839,386تومان$398,442,000
9 OKB OKB OKBOKB/USDT$12.61387,323تومان$381,645,000
10 Ethereum Ethereum ETHETH/USD$1,968.0560,409,515تومان$304,350,000
11 Ethereum Ethereum ETHETH/USD$1,968.0560,409,515تومان$297,584,000
12 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000110.3تومان$287,328,000
13 WINkLink WINkLink WINWIN/USDT$0.0001584تومان$253,156,000
14 Terra Terra LUNALUNA/USDT$0.0001624تومان$250,669,000
15 Solana Solana SOLSOL/USDT$49.221,511,026تومان$248,841,000
16 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.63363319,449تومان$242,509,000
17 TRON TRON TRXTRX/USDT$0.0794172,437تومان$238,168,000
18 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.63363319,449تومان$232,306,000
19 Terra Terra LUNALUNA/USDT$0.0001624تومان$208,136,000
20 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$9.81301,132تومان$206,182,000
21 JUST JUST JSTJST/USDT$0.0418461,284تومان$204,265,000
22 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.42737813,118تومان$194,905,000
23 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.42737813,118تومان$188,239,000
24 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,968.0560,409,515تومان$168,661,000
25 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,968.0560,409,515تومان$168,603,000
26 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0832242,554تومان$168,574,000
27 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/USDT$1.2538,489تومان$159,917,000
28 Solana Solana SOLSOL/USDT$49.221,511,026تومان$156,773,000
29 BitTorrent BitTorrent BTTOLDBTT/USDT$0.00130039تومان$146,292,000
30 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$68.982,117,552تومان$138,972,000
31 Litecoin Litecoin LTCLTC/USD$68.982,117,552تومان$135,411,000
32 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$28.59877,755تومان$132,656,000
33 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$5.76177,031تومان$126,377,000
34 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$10.95336,286تومان$120,419,000
35 SUN (old) SUN (old) SUNSUN-OLD/USDT$0.026531814تومان$110,851,000
36 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$5.76177,031تومان$109,062,000
37 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$10.95336,286تومان$106,368,000
38 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$9.81301,132تومان$104,406,000
39 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0802362,462تومان$101,780,000
40 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0802362,462تومان$100,393,000
41 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/USDT$1.2538,489تومان$97,895,100
42 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$6.98214,545تومان$94,635,300
43 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.2839,386تومان$93,496,200
44 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$68.982,117,552تومان$90,528,400
45 Decentraland Decentraland MANAMANA/USDT$1.0131,230تومان$90,404,700
46 Terra Terra LUNALUNA/BTC$0.0001624تومان$85,627,800
47 SushiSwap SushiSwap SUSHISUSHI/USDT$1.6650,971تومان$73,066,500
48 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USD$21.66664,926تومان$71,713,800
49 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$28.59877,755تومان$69,555,200
50 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDK$29,284.17898,877,866تومان$68,773,800
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.