جزئیات صرافی Nominex - ارزدیجیتال

nominex

Nominex

exchange
حجم معاملات روزانه
$25,329,900
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$28,366.951,530,368,732تومان$1,936,730
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,820.8798,234,237تومان$1,327,470
3 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/BUSD$28,366.951,530,368,732تومان$1,288,060
4 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/TUSD$28,366.951,530,368,732تومان$1,011,840
5 Arbitrum Arbitrum ARBARB/USDT$1.3171,084تومان$835,055
6 Revain Revain REVREV/USDT$0.00046224تومان$735,092
7 Ethereum Ethereum ETHETH/BUSD$1,820.8798,234,237تومان$659,887
8 Binance USD Binance USD BUSDBUSD/USDT$0.99951053,922تومان$643,911
9 USD Coin Bridged USD Coin Bridged USDCEUSDCE/USDT$0.99960753,927تومان$540,608
10 USD Coin USD Coin USDCUSDC/USDT$0.99988353,942تومان$445,617
11 Solar Solar SXPSXP/USDT$0.60736132,766تومان$436,753
12 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.51027627,528تومان$406,551
13 Conflux Conflux CFXCFX/USDT$0.40197821,686تومان$397,710
14 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNA/USDT$0.0001246تومان$342,905
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/USDT$123.826,680,310تومان$306,477
16 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDC$28,366.951,530,368,732تومان$260,521
17 BNB BNB BNBBNB/USDT$314.1616,948,882تومان$243,620
18 TRON TRON TRXTRX/USDT$0.0665293,589تومان$232,086
19 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.39128421,109تومان$210,262
20 Ethereum Ethereum ETHETH/BTC$1,820.8798,234,237تومان$174,819
21 Solana Solana SOLSOL/USDT$20.961,130,854تومان$159,653
22 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDCE$28,366.951,530,368,732تومان$132,075
23 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0762924,115تومان$131,099
24 Ethereum Ethereum ETHETH/USDC$1,820.8798,234,237تومان$117,693
25 FTX Token FTX Token FTTFTT/USDT$1.3371,910تومان$104,547
26 Optimism Optimism OPOP/USDT$2.25121,580تومان$102,675
27 Holo Holo HOTHOT/USDT$0.002045110تومان$99,584
28 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0406382,192تومان$90,754
29 Cardano Cardano ADAADA/BUSD$0.39128421,109تومان$88,732
30 Aptos Aptos APTAPT/USDT$11.20604,327تومان$86,810
31 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.46237824,944تومان$82,957
32 Coin98 Coin98 C98C98/USDT$0.27650214,917تومان$81,895
33 Hedera Hedera HBARHBAR/USDT$0.0702063,787تومان$78,852
34 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$93.045,019,674تومان$76,436
35 Mask Network Mask Network MASKMASK/USDT$5.99323,618تومان$75,691
36 XRP XRP XRPXRP/BUSD$0.51027627,528تومان$74,185
37 dYdX dYdX DYDXDYDX/USDT$2.43131,424تومان$72,419
38 EOS EOS EOSEOS/USDT$1.1964,284تومان$71,165
39 Compound Compound COMPCOMP/USDT$42.852,312,208تومان$67,353
40 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$17.58948,562تومان$67,132
41 SPACE ID SPACE ID IDID/USDT$0.50300727,136تومان$66,023
42 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$1.1059,578تومان$62,531
43 MAGIC MAGIC MAGICMAGIC/USDT$1.4678,974تومان$62,519
44 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$7.50404,650تومان$60,785
45 Conflux Conflux CFXCFX/BUSD$0.40197821,686تومان$60,554
46 Ethereum Ethereum ETHETH/USDCE$1,820.8798,234,237تومان$56,981
47 Tether Tether USDTUSDT/TRY$1.0053,975تومان$55,560
48 BinaryX (old) BinaryX (old) BNXBNX/USDT$67.173,623,871تومان$54,963
49 BNB BNB BNBBNB/BUSD$314.1616,948,882تومان$54,419
50 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/BTC$123.826,680,310تومان$53,386
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.