جزئیات صرافی KLAYswap - ارزدیجیتال

klayswap

KLAYswap

exchange
حجم معاملات روزانه
$40,811,400
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance) AGOVAGOV/HINT$0.010586328تومان$26,967,700,000
2 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/REDI$0.43721913,550تومان$4,608,780,000
3 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/AGOV$0.43721913,550تومان$355,554,000
4 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/ETH$0.43721913,550تومان$16,672,800
5 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,826.2556,599,268تومان$11,065,100
6 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/USDT$0.43721913,550تومان$10,630,200
7 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/KSP$0.43721913,550تومان$8,263,410
8 Ethereum Ethereum ETHETH/WBTC$1,826.2556,599,268تومان$5,693,630
9 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/DAI$0.43721913,550تومان$5,540,120
10 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/XRP$0.43721913,550تومان$4,974,230
11 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/ORC$0.43721913,550تومان$4,858,990
12 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/WEMIX$0.43721913,550تومان$4,510,160
13 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/ETH$1.7353,631تومان$4,130,170
14 Tether Tether USDTUSDT/DAI$0.99909230,963تومان$3,770,130
15 Orbit Chain Orbit Chain ORCORC/USDT$0.1261593,909تومان$3,334,530
16 Ethereum Ethereum ETHETH/XRP$1,826.2556,599,268تومان$2,854,680
17 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/BORA$0.43721913,550تومان$2,734,410
18 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/BNB$0.43721913,550تومان$2,441,710
19 Orbit Chain Orbit Chain ORCORC/DAI$0.1261593,909تومان$2,361,590
20 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/ORC$1.7353,631تومان$2,139,460
21 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/USDT$1.7353,631تومان$1,877,330
22 Orbit Chain Orbit Chain ORCORC/XRP$0.1261593,909تومان$1,709,310
23 XRP XRP XRPXRP/DAI$0.39338612,191تومان$1,328,670
24 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/DAI$1.7353,631تومان$771,267
25 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/MNR$0.43721913,550تومان$669,650
26 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/XRP$1.7353,631تومان$620,172
27 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSPKSP/WBTC$1.7353,631تومان$462,482
28 Blue Baikal Blue Baikal BBCBBC/KLAY$0.0000341تومان$380,575
29 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/SKLAY$0.43721913,550تومان$268,818
30 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/SSX$0.43721913,550تومان$233,520
31 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/CLBK$0.43721913,550تومان$214,873
32 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTCWBTC/USDT$29,444.61912,547,386تومان$195,417
33 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/PIB$0.43721913,550تومان$143,713
34 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/WIKEN$0.43721913,550تومان$143,599
35 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/HANDY$0.43721913,550تومان$122,957
36 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/BELT$0.43721913,550تومان$77,376
37 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/TRIX$0.43721913,550تومان$66,987
38 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/TRCL$0.43721913,550تومان$22,300
39 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/ISR$0.43721913,550تومان$9,135
40 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/ABL$0.43721913,550تومان$4,068
41 Airbloc Airbloc ABLABL/ORC$0.007046218تومان$2
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.