جزئیات صرافی Hotbit - ارزدیجیتال

hotbit

Hotbit

exchange
حجم معاملات روزانه
$123,222,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
51 Filecoin Filecoin [Futures] FILFIL/USDT$5.24170,841تومان$453,807
52 Cosmos Cosmos ATOMATOM/USDT$7.13232,084تومان$450,039
53 Bitcoin Bam Bitcoin Bam BTCBAMBTCBAM/USDT$0.73745824,002تومان$448,310
54 Bytom Bytom BTMBTM/USDT$0.010749349تومان$445,214
55 Basid Coin Basid Coin BASIDBASID/BTC$0.00180458تومان$444,727
56 Binance USD Binance USD BUSDBUSD/USDT$1.0032,591تومان$442,999
57 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/USDT$0.65522621,325تومان$442,522
58 WOO Network WOO Network WOOWOO/USDT$0.1595395,192تومان$432,008
59 Saitama Saitama SAITAMASAITAMA/nUSD$0.00000000080.00002تومان$419,353
60 USD Coin USD Coin USDCUSDC/USDT$1.0032,547تومان$409,603
61 yearn.finance yearn.finance YFIYFI/USDT$5,219.66169,884,446تومان$397,646
62 TerraClassicUSD TerraClassicUSD USTCUST/USDT$0.0503161,637تومان$389,759
63 Mobilian Coin Mobilian Coin MBNMBN/USDT$0.0310171,009تومان$385,236
64 Basid Coin Basid Coin BASIDBASID/ETH$0.00180458تومان$385,199
65 Shibnobi Shibnobi SHINJASHINJA/nUSD$0.0000000000000010.0000000000تومان$384,547
66 Wojak Finance Wojak Finance WOJWOJ/USDT$0.009410306تومان$383,294
67 SushiSwap SushiSwap SUSHISUSHI/USDT$0.96253531,327تومان$382,016
68 Uniswap Uniswap UNIUNI/USDT$4.76155,204تومان$380,970
69 OKB OKB OKBOKB/USDT$11.89387,165تومان$351,990
70 BakeryToken BakeryToken BAKEBAKE/USDT$0.2216117,212تومان$339,572
71 MCDEX Token MCDEX Token MCBMCB/USDT$1.7155,853تومان$309,579
72 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$16.22528,125تومان$304,183
73 Zcash Zcash ZECZEC/USDT$53.131,729,258تومان$304,044
74 Cindrum Cindrum CINDCIND/USDT$0.00265386تومان$301,163
75 Qitmeer Qitmeer PMEERPMEER/USDT$0.027326889تومان$280,146
76 FEG Token FEG Token FEGFEG/nUSD$0.00000000040.00001تومان$271,724
77 Grin Grin GRINGRIN/USDT$0.0666562,169تومان$270,705
78 Yearn Cash Yearn Cash YFICYFIC/USDT$37.011,204,587تومان$263,691
79 MetisDAO MetisDAO METISMETIS/USDT$18.89614,822تومان$257,800
80 Mobilian Coin Mobilian Coin MBNMBN/BTC$0.0310171,009تومان$257,232
81 ShibaDoge ShibaDoge SHIBDOGESHIBDOGE/nUSD$00تومان$256,274
82 Centaur Centaur CNTRCNTR/USDT$0.0001665تومان$256,004
83 Firo Firo FIROFIRO/ETH$1.3243,240تومان$251,270
84 Moonbeam Moonbeam GLMRGLMR/USDT$0.60063419,548تومان$237,590
85 VeChain VeChain VETVET/USDT$0.021911713تومان$233,279
86 Chainlink Chainlink LINKLINK/BTC$6.06197,472تومان$232,180
87 UNIREALCHAIN UNIREALCHAIN UNRUNR/USDT$0.006917225تومان$231,494
88 Theta Network Theta Network THETATHETA/USDT$1.1537,511تومان$230,492
89 VeChain VeChain VETVET/ETH$0.021911713تومان$229,996
90 EOS EOS EOSEOS/ETH$0.89619529,168تومان$228,421
91 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$14.46470,777تومان$228,291
92 Origo Origo OGOOGO/USDT$0.00056118تومان$227,762
93 EOS EOS EOSEOS/BTC$0.89619529,168تومان$226,315
94 Litecoin Litecoin LTCLTC/BTC$51.451,674,780تومان$226,246
95 Flamingo Flamingo FLMFLM/USDT$0.0949673,090تومان$224,923
96 XRP XRP XRPXRP/ETH$0.32712410,646تومان$223,943
97 Shentu Shentu CTKCTK/USDT$0.76906925,030تومان$223,935
98 Prometeus Prometeus PROMPROM/USDT$5.91192,669تومان$223,424
99 Compound Compound COMPCOMP/USDT$44.751,456,776تومان$223,206
100 Chainlink Chainlink LINKLINK/ETH$6.06197,472تومان$222,792
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.