جزئیات صرافی Gate.io - ارزدیجیتال

gate-io

Gate.io

exchange
حجم معاملات روزانه
$858,720,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,716.7354,126,985تومان$838,695,000
2 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$23,308.43734,891,771تومان$689,874,000
3 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLPSLP/USDT$0.004991157تومان$141,411,000
4 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000120.3تومان$66,755,600
5 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0696342,195تومان$58,065,500
6 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,716.7354,126,985تومان$55,404,300
7 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000120.3تومان$47,791,200
8 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$23,308.43734,891,771تومان$34,455,800
9 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0696342,195تومان$27,388,000
10 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.37624311,862تومان$26,195,400
11 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.37624311,862تومان$23,267,200
12 Metahero Metahero HEROHERO/USDT$0.008828278تومان$17,678,200
13 Kadena Kadena KDAKDA/USDT$2.1467,639تومان$17,330,700
14 MetisDAO MetisDAO METISMETIS/USDT$46.011,450,678تومان$15,660,200
15 BNB BNB BNBBNB/USDT$323.1510,188,637تومان$15,565,700
16 JasmyCoin JasmyCoin JASMYJASMY/USDT$0.010481330تومان$13,240,800
17 Verasity Verasity VRAVRA/USDT$0.006275197تومان$12,680,000
18 TRON TRON TRXTRX/USDT$0.0701072,210تومان$11,114,400
19 Filecoin Filecoin [Futures] FILFIL/USDT$8.89280,572تومان$10,426,300
20 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.91728828,921تومان$9,380,090
21 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.3342,086تومان$8,828,000
22 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$61.931,952,776تومان$8,823,970
23 Solana Solana SOLSOL/USDT$41.191,298,883تومان$8,807,560
24 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$28.19889,042تومان$8,703,310
25 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$8.80277,505تومان$8,532,540
26 Render Token Render Token RNDRRNDR/USDT$0.75557923,822تومان$8,483,580
27 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$61.931,952,776تومان$8,419,150
28 ConstitutionDAO ConstitutionDAO PEOPLEPEOPLE/USDT$0.0348101,097تومان$8,141,700
29 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$28.19889,042تومان$7,840,180
30 Injective Injective INJINJ/USDT$1.5950,344تومان$7,761,650
31 API3 API3 API3API3/USDT$2.1467,703تومان$7,692,160
32 Flux Flux FLUXFLUX/USDT$0.62249119,626تومان$7,588,620
33 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$23,308.43734,891,771تومان$7,451,730
34 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.53565216,888تومان$7,428,730
35 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$5.08160,299تومان$6,985,300
36 Solana Solana SOLSOL/USDT$41.191,298,883تومان$6,809,700
37 Position Exchange Position Exchange POSIPOSI/USDT$0.1568404,945تومان$6,665,250
38 SushiSwap SushiSwap SUSHISUSHI/USDT$1.5248,166تومان$6,557,640
39 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$23,308.43734,891,771تومان$6,495,340
40 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0612431,930تومان$6,418,060
41 MyNeighborAlice MyNeighborAlice ALICEALICE/USDT$2.8188,611تومان$5,965,810
42 Decentraland Decentraland MANAMANA/USDT$1.0733,923تومان$5,931,090
43 OpenDAO OpenDAO SOSSOS/USDT$0.00000030.01تومان$5,904,400
44 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$38.271,206,636تومان$5,532,900
45 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$8.27260,756تومان$5,482,480
46 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$8.80277,505تومان$5,175,900
47 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$1.3342,086تومان$4,948,320
48 Flow Flow FLOWFLOW/USDT$2.6282,893تومان$4,706,690
49 Terra Classic Terra Classic LUNCLUNA/USDT$0.0000993تومان$4,587,980
50 Ontology Gas Ontology Gas ONGONG/USDT$0.44640514,074تومان$4,587,730
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.