جزئیات صرافی FreiExchange - ارزدیجیتال

freiexchange

FreiExchange

exchange
حجم معاملات روزانه
$45,798
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 MotaCoin MotaCoin MOTAMOTA/BTC$0.005440287تومان$2,353
2 Komodo Komodo KMDKMD/BTC$0.27257314,411تومان$2,225
3 Litecoin Litecoin LTCLTC/BTC$88.484,678,203تومان$1,011
4 Deutsche eMark Deutsche eMark DEMDEM/BTC$0.004352230تومان$619
5 LanaCoin LanaCoin LANALANA/BTC$0.00054428تومان$250
6 NewYorkCoin NewYorkCoin NYCNYC/BTC$0.0000060.3تومان$218
7 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/BTC$0.0733833,879تومان$177
8 Garlicoin Garlicoin GRLCGRLC/BTC$0.009862521تومان$55
9 Phoenixcoin Phoenixcoin PXCPXC/BTC$0.010064532تومان$22
10 Auroracoin Auroracoin AURAUR/BTC$0.0269301,423تومان$21
11 Digitalcoin Digitalcoin DGCDGC/BTC$0.00073138تومان$17
12 Radiant Radiant RXDRXD/BTC$0.00051026تومان$16
13 Alias Alias ALIASALIAS/BTC$0.014917788تومان$11
14 OC Protocol OC Protocol OCPOCP/BTC$0.00027214تومان$10
15 Maxcoin Maxcoin MAXMAX/BTC$0.002720143تومان$8
16 Novacoin Novacoin NVCNVC/BTC$0.0231211,222تومان$6
17 HoboNickels HoboNickels HBNHBN/BTC$0.00054428تومان$5
18 Vertcoin Vertcoin VTCVTC/BTC$0.1325017,005تومان$5
19 ILCOIN ILCOIN ILCILC/BTC$0.002422128تومان$4
20 Goldcoin Goldcoin GLCGLC/BTC$0.0193761,024تومان$4
21 Firo Firo FIROFIRO/BTC$2.20116,506تومان$4
22 Unobtanium Unobtanium UNOUNO/BTC$2.72143,820تومان$2
23 DigiByte DigiByte DGBDGB/BTC$0.009297491تومان$2
24 Axe Axe AXEAXE/BTC$0.003808201تومان$0.7
25 Clams Clams CLAMCLAM/BTC$0.48441625,611تومان$0.5
26 ScooterCoin ScooterCoin SCOOTSCOOT/BTC$0.0527722,790تومان$0.02
27 MYCE MYCE YCEYCE/BTC$0.00125166تومان$0
28 SupremeX SupremeX SXCSXC/BTC$0.00163286تومان$0
29 MUNT MUNT MUNTMUNT/BTC$0.00108857تومان$0
30 PotCoin PotCoin POTPOT/BTC$0.004403232تومان$0
31 Cheesecoin Cheesecoin CHEESECHEESE/BTC$0.0001367تومان$0
32 Rapids Rapids RPDRPD/BTC$0.00108857تومان$0
33 Freicoin Freicoin FRCFRC/BTC$0.004352230تومان$0
34 Datacoin Datacoin DTCDTC/BTC$0.00027214تومان$0
35 Ixcoin Ixcoin IXCIXC/BTC$0.0282901,495تومان$0
36 Anoncoin Anoncoin ANCANC/BTC$0.008432445تومان$0
37 WhiteCoin WhiteCoin XWCXWC/BTC$0.0516462,730تومان$0
38 Manna Manna MANNAMANNA/BTC$0.00035318تومان$0
39 NevaCoin NevaCoin NEVANEVA/BTC$0.005440287تومان$0
40 BuySell BuySell BULLBULL/BTC$00تومان$0
41 Lynx Lynx LYNXLYNX/BTC$0.00031916تومان$0
42 Polis Polis POLISPOLIS/BTC$0.008327440تومان$0
43 Quark Quark QRKQRK/BTC$0.001904100تومان$0
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.