جزئیات صرافی Dcoin - ارزدیجیتال

dcoin

Dcoin

exchange
حجم معاملات روزانه
$1,028,810,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$26,967.161,404,989,467تومان$117,435,000
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,873.8597,627,936تومان$67,791,600
3 Ethereum Ethereum ETHETH/BTC$1,873.8597,627,936تومان$27,607,800
4 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.50885826,511تومان$20,927,700
5 Avalanche Avalanche AVAXAVAX/USDT$14.24742,071تومان$9,769,920
6 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000080.4تومان$9,734,080
7 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.89557046,659تومان$9,579,930
8 XRP XRP XRPXRP/BTC$0.50885826,511تومان$5,509,020
9 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0720373,753تومان$5,426,760
10 BNB BNB BNBBNB/USDT$305.4815,915,773تومان$5,310,320
11 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.36642619,090تومان$4,765,580
12 Solana Solana SOLSOL/USDT$20.771,082,531تومان$4,693,300
13 TRON TRON TRXTRX/USDT$0.0751563,915تومان$4,317,660
14 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$95.114,955,547تومان$3,999,000
15 Aptos Aptos APTAPT/USDT$8.57446,810تومان$3,944,310
16 Aave Aave AAVEAAVE/USDT$63.183,291,968تومان$3,879,370
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$1.5781,881تومان$3,795,750
18 Arbitrum Arbitrum ARBARB/USDT$1.1560,372تومان$3,628,470
19 Linear Finance Linear Finance LINALINA/USDT$0.0231171,204تومان$3,590,180
20 Curve DAO Token Curve DAO Token CRVCRV/USDT$0.81812542,624تومان$3,227,300
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/USDT$113.275,901,441تومان$3,107,220
22 Render Token Render Token RNDRRNDR/USDT$2.54132,825تومان$3,104,680
23 Conflux Conflux CFXCFX/USDT$0.28611314,906تومان$3,096,130
24 ApeCoin ApeCoin APEAPE/USDT$3.11162,053تومان$3,038,830
25 Merit Circle Merit Circle MCMC/USDT$0.21989711,456تومان$2,722,720
26 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.0299671,561تومان$2,708,010
27 Injective Injective INJINJ/USDT$7.40385,732تومان$2,572,910
28 Stellar Stellar XLMXLM/USDT$0.0918214,783تومان$2,379,240
29 EOS EOS EOSEOS/USDT$0.89008646,373تومان$2,289,550
30 Bitcoin SV Bitcoin SV BSVBSV/USDT$32.441,690,332تومان$2,277,110
31 dYdX dYdX DYDXDYDX/USDT$2.03105,901تومان$2,276,740
32 Gera Coin Gera Coin GERAGERA/USDT$0.004491234تومان$2,228,960
33 Optimism Optimism OPOP/USDT$1.4072,977تومان$2,217,100
34 Alchemy Pay Alchemy Pay ACHACH/USDT$0.0297171,548تومان$2,071,850
35 Quant Quant QNTQNT/USDT$115.676,026,785تومان$2,067,380
36 Mask Network Mask Network MASKMASK/USDT$4.26222,053تومان$1,729,220
37 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$17.89932,393تومان$1,659,430
38 Lido DAO Lido DAO LDOLDO/USDT$2.09109,274تومان$1,546,590
39 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$6.41334,065تومان$1,489,430
40 Synthetix Synthetix SNXSNX/USDT$2.35122,642تومان$1,472,710
41 Gera Coin Gera Coin GERAGERA/BTC$0.004491234تومان$1,415,110
42 The Sandbox The Sandbox SANDSAND/USDT$0.56553729,464تومان$1,401,030
43 Klaytn Klaytn KLAYKLAY/USDT$0.1840559,589تومان$1,314,020
44 Aragon Aragon ANTANT/USDT$3.61188,233تومان$1,291,830
45 Kava Kava KAVAKAVA/USDT$1.0052,240تومان$1,218,540
46 Polkadot Polkadot NEW DOTDOT/USDT$5.24273,381تومان$1,202,680
47 Axie Infinity Axie Infinity Shards AXSAXS/USDT$7.02365,930تومان$1,176,220
48 Uniswap Uniswap UNIUNI/USDT$5.03262,082تومان$1,104,720
49 ARPA ARPA ARPAARPA/USDT$0.0647753,374تومان$1,044,170
50 Chia Chia XCHXCH/USDT$33.981,770,723تومان$1,037,350
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.