جزئیات صرافی CRXzone - ارزدیجیتال

crxzone

CRXzone

exchange
حجم معاملات روزانه
$31,355
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$46,077
2 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/USDC$0.21487510,713تومان$706
3 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USD$26,581.401,325,295,607تومان$50
4 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/TRY$0.21487510,713تومان$13
5 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$9
6 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/EUR$0.21487510,713تومان$0.03
7 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0.00000002
8 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0
9 Litecoin Litecoin LTCLTC/USD$64.863,234,204تومان$0
10 Litecoin Litecoin LTCLTC/SGD$64.863,234,204تومان$0
11 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/SGD$26,581.401,325,295,607تومان$0
12 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0
13 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0
14 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0
15 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/INR$0.21487510,713تومان$0
16 CloakCoin CloakCoin CLOAKCLOAK/BTC$0.21487510,713تومان$0
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.