جزئیات صرافی Biconomy - ارزدیجیتال

biconomy

Biconomy

exchange
حجم معاملات روزانه
$708,181,000
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/BUSD$27,660.411,393,725,234تومان$122,424,000
2 Ethereum Ethereum ETHETH/USDC$1,642.6582,768,322تومان$79,694,500
3 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,642.6582,768,322تومان$64,520,000
4 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDC$27,660.411,393,725,234تومان$40,465,500
5 Ethereum Ethereum ETHETH/BUSD$1,642.6582,768,322تومان$31,695,700
6 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$27,660.411,393,725,234تومان$31,171,600
7 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDC$15.62787,534تومان$9,815,530
8 Bitcoin SV Bitcoin SV BSVBSV/USDC$37.841,906,805تومان$9,622,410
9 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHBCH/USDC$229.6211,570,307تومان$6,258,360
10 ConstitutionDAO ConstitutionDAO PEOPLEPEOPLE/USDC$0.009438475تومان$4,706,770
11 Smooth Love Potion Smooth Love Potion SLPSLP/USDC$0.00153877تومان$4,513,670
12 Dogecoin Dogecoin DOGEDOGE/USDT$0.0611773,082تومان$4,402,960
13 PAWZONE PAWZONE PAWPAW/USDT$0.0000060.3تومان$4,306,690
14 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.53097226,754تومان$3,117,980
15 Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap BONEBONE/USDT$0.79170939,891تومان$3,116,550
16 STEPN STEPN GMTGMT/USDC$0.1512217,619تومان$2,997,640
17 Solana Solana SOLSOL/USDT$23.041,161,179تومان$2,446,730
18 BNB BNB BNBBNB/USDT$213.0110,733,092تومان$2,328,940
19 Compound Compound COMPCOMP/USDT$43.702,202,112تومان$2,261,090
20 Uniswap Uniswap UNIUNI/USDT$4.31217,267تومان$1,870,400
21 Arweave Arweave ARAR/USDC$4.04203,880تومان$1,709,890
22 Chainlink Chainlink LINKLINK/USDT$7.66386,076تومان$1,687,560
23 EOS EOS EOSEOS/USDT$0.57246328,844تومان$1,622,180
24 TRON TRON TRXTRX/USDT$0.0889274,480تومان$1,437,930
25 Gala Gala GALAGALA/USDC$0.015447778تومان$1,424,950
26 Arbitrum Arbitrum ARBARB/USDT$0.88294544,488تومان$1,401,530
27 Optimism Optimism OPOP/USDT$1.3166,172تومان$1,156,150
28 Yield Guild Games Yield Guild Games YGGYGG/USDT$0.23781811,982تومان$1,125,880
29 Polygon Polygon MATICMATIC/USDT$0.56092628,263تومان$1,078,570
30 Cardano Cardano ADAADA/USDT$0.25731212,965تومان$1,059,680
31 Gala Gala GALAGALA/USDT$0.015447778تومان$1,050,050
32 Immutable Immutable IMXIMX/USDT$0.57019528,730تومان$1,023,960
33 Sui Sui SUISUI/USDT$0.43988122,164تومان$949,509
34 Litecoin Litecoin LTCLTC/BTC$64.163,232,878تومان$932,507
35 Wrapped Alvey Chain Wrapped Alvey Chain WALVWALV/USDT$0.0317671,600تومان$922,960
36 Chromia Chromia CHRCHR/USDT$0.0968434,879تومان$881,427
37 Zcash Zcash ZECZEC/USDT$27.021,361,628تومان$813,508
38 Ethereum Classic Ethereum Classic ETCETC/USDT$15.62787,534تومان$745,808
39 OHO OHO OHOOHO/USDT$0.002696135تومان$726,716
40 Ren Ren RENREN/USDT$0.0438852,211تومان$724,034
41 NEAR Protocol NEAR Protocol NEARNEAR/USDT$1.0955,239تومان$723,462
42 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$64.163,232,878تومان$705,807
43 Monero Monero XMRXMR/BTC$149.107,512,967تومان$647,286
44 Synthetix Synthetix SNXSNX/USDT$2.03102,446تومان$639,752
45 Enegra (EGX) Enegra (EGX) EGXEGX/USDT$197.159,933,856تومان$509,049
46 Tether USDt Tether USDt USDTUSDT/BIT$1.0050,388تومان$502,720
47 Shiba Inu Shiba Inu SHIBSHIB/USDT$0.0000070.3تومان$471,604
48 MultiversX MultiversX EGLDEGLD/USDT$24.561,237,943تومان$400,735
49 Alvey Chain Alvey Chain ALVALV/USDT$0.0335251,689تومان$353,353
50 Fantom Fantom FTMFTM/USDT$0.20039110,097تومان$337,224
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.