تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ETNA Metabolism از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۶۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۰۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۶۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۲۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۲۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.0000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۳۲۵ ت
Jun 25, 2024
$0.0000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۷۶۱ ت
Jun 22, 2024
$0.0000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۶۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.0000001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۰۹۸ ت
Jun 16, 2024
$0.0000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۱۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.0000002
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۸۴۸ ت
Jun 10, 2024
$0.0000003
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۸۱ ت
Jun 07, 2024
$0.0000002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۴۹۰ ت
Jun 04, 2024
$0.0000002
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۸۹۲ ت
Jun 01, 2024
$0.0000002
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۱۱۴ ت
May 29, 2024
$0.0000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۳۳۷ ت
May 26, 2024
$0.0000002
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۱۴۰۵۵ ت
May 23, 2024
$0.000001
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۶۳۲ ت
May 20, 2024
$0.0000001
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۸۸۴ ت
May 17, 2024
$0.0000001
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۳۵۳ ت
May 17, 2023
$0.0000001
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۴۱۲ ت
May 14, 2023
$0.0000001
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۱۹۳ ت
May 11, 2023
$0.0000001
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۲۹۲ ت
May 08, 2023
$0.0000001
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۳۳۳ ت
May 05, 2023
$0.0000002
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۰۳۹ ت
May 02, 2023
$0.0000002
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۸۷۸ ت
Apr 29, 2023
$0.0000002
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۴۴۴ ت
Apr 26, 2023
$0.0000002
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۲۳۲ ت
Apr 23, 2023
$0.0000001
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۴۸۱ ت
Apr 20, 2023
$0.0000002
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۵۰۲ ت
Apr 17, 2023
$0.0000002
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۰۰۱ ت
Apr 14, 2023
$0.0000001
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۵۵۸ ت
Apr 11, 2023
$0.0000002
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۵۹۶ ت
Apr 08, 2023
$0.0000002
۱۶ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۷۰۲ ت
Apr 05, 2023
$0.0000002
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۰۸۸ ت
Apr 02, 2023
$0.0000002
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۶۵۶ ت
Mar 30, 2023
$0.0000002
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۶۸۵ ت
Mar 27, 2023
$0.0000002
۰۴ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۶۹۶ ت
Mar 24, 2023
$0.0000002
۰۱ فروردین ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۴۴۸ ت
Mar 21, 2023
$0.0000002
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۲۴۱۶ ت
Mar 18, 2023
$0.0000002
۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۲۰۲۲ ت
Mar 15, 2023
$0.0000002
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۰۹۸۰۸ ت
Mar 12, 2023
$0.0000002
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۱۸۹۲ ت
Mar 09, 2023
$0.0000002
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۲۸۵۲ ت
Mar 06, 2023
$0.0000002
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۱۵۷۲ ت
Mar 03, 2023
$0.0000002
۰۹ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۱۴۹۱ ت
Feb 28, 2023
$0.0000002
۰۶ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۱۹۱۰ ت
Feb 25, 2023
$0.0000002
۰۳ اسفند ۱۴۰۱
۰.۰۱۰۴۸۶ ت
Feb 22, 2023
$0.0000002
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۰.۰۱۰۴۹۰ ت
Feb 19, 2023
$0.0000002
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۰.۰۱۱۳۸۸ ت
Feb 16, 2023
$0.0000002

افزودن تراکنش

ETNA Metabolism

MTB

  • MTB
  • IRT
  • USD