تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ethscan AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

0%
$0.000038
۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۹ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $38,337
عرضه کل 1,000,000,000 ESAI
ارزش بازار رقیق شده $38,337
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000038
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000038
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000038
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000038
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000038
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000038
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000038
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000038
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000038
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000038
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000038
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000038
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000038
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000038
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000038
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000039
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000039
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000039
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000039
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000039
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000039
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jun 18, 2024
$0.000039
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 18, 2024
$0.000039
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000039
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000039
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000039
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000039
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 15, 2024
$0.000039
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 15, 2024
$0.000040
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 14, 2024
$0.000040
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 14, 2024
$0.000040
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000040
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000040
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 12, 2024
$0.000040
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 12, 2024
$0.000040
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 11, 2024
$0.000040
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 11, 2024
$0.000040
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000040
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000040
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000040
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000040
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jun 08, 2024
$0.000042
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jun 08, 2024
$0.000042
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000042
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000042
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jun 06, 2024
$0.000042
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 06, 2024
$0.000042
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000042
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000042
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 04, 2024
$0.000042