تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت OmniBotX از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۸۶ ت
Jun 16, 2024
$0.001293
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$0.001293
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۴۰ ت
Jun 10, 2024
$0.001293
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.001319
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۴۹ ت
Jun 04, 2024
$0.001330
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001336
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۲۰ ت
May 29, 2024
$0.001442
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۵۳ ت
May 26, 2024
$0.001442
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۹۲ ت
May 23, 2024
$0.001234
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۴۴ ت
May 20, 2024
$0.001219
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۸۶ ت
May 17, 2024
$0.001159
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۴۴ ت
May 14, 2024
$0.001206
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۱۸ ت
May 11, 2024
$0.001226
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.001445
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۳۹ ت
May 05, 2024
$0.001479
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۷۲ ت
May 02, 2024
$0.001630
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۳۶ ت
Apr 29, 2024
$0.001993
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶.۴۴ ت
Apr 26, 2024
$0.001984
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۱.۱۴ ت
Apr 23, 2024
$0.002465
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۱.۶۹ ت
Apr 20, 2024
$0.003182
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۱.۷۴ ت
Apr 17, 2024
$0.003481
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۱.۷۹ ت
Apr 14, 2024
$0.003346
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۷۸.۵۰ ت
Jan 15, 2024
$0.003347
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۷۴.۰۷ ت
Jan 12, 2024
$0.003347
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۷۲.۲۲ ت
Jan 09, 2024
$0.003347
۱۶ دی ۱۴۰۲
۱۷۲.۳۵ ت
Jan 06, 2024
$0.003347
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۷۱.۱۲ ت
Jan 03, 2024
$0.003347
۱۰ دی ۱۴۰۲
۱۷۱.۰۳ ت
Dec 31, 2023
$0.003347
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۶۹.۳۷ ت
Dec 28, 2023
$0.003347
۰۴ دی ۱۴۰۲
۱۶۸.۶۴ ت
Dec 25, 2023
$0.003347
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱۶۷.۵۱ ت
Dec 22, 2023
$0.003347
۲۸ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۴۸ ت
Dec 19, 2023
$0.003347
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۹۸ ت
Dec 16, 2023
$0.003347
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۸۵ ت
Dec 13, 2023
$0.003347
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۰۸ ت
Dec 10, 2023
$0.003347
۱۶ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۳۴ ت
Dec 07, 2023
$0.003347
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۱۶ ت
Dec 04, 2023
$0.003347
۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۷۰.۱۶ ت
Dec 01, 2023
$0.003347
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷۰.۰۶ ت
Nov 28, 2023
$0.003347
۰۴ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۷۴ ت
Nov 25, 2023
$0.003347
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۷۰.۹۹ ت
Nov 22, 2023
$0.003347
۲۸ آبان ۱۴۰۲
۱۷۱.۸۵ ت
Nov 19, 2023
$0.003347
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۷۱.۳۵ ت
Nov 16, 2023
$0.003347
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۱۷۳.۰۴ ت
Nov 13, 2023
$0.003347
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۷۲.۶۶ ت
Nov 10, 2023
$0.003347
۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۷۲.۵۳ ت
Nov 07, 2023
$0.003347
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۷۳.۶۶ ت
Nov 04, 2023
$0.003347
۱۰ آبان ۱۴۰۲
۱۷۳.۹۱ ت
Nov 01, 2023
$0.003347
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۷۴.۷۹ ت
Oct 29, 2023
$0.003347
۰۴ آبان ۱۴۰۲
۱۷۲.۱۸ ت
Oct 26, 2023
$0.003347

افزودن تراکنش

OmniBotX

OMNIX

  • OMNIX
  • IRT
  • USD