تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EOS Force از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.001361
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001258
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001157
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.001197
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.001120
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۲۵ ت
Jun 25, 2024
$0.001163
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۱.۵۴ ت
Jun 20, 2024
$0.001380
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۱.۴۴ ت
Jun 15, 2024
$0.001545
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۱۰ ت
Jun 10, 2024
$0.001712
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۸۷ ت
Jun 05, 2024
$0.001711
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۷۹ ت
May 31, 2024
$0.001698
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۱۲ ت
May 26, 2024
$0.002011
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۶۶ ت
May 21, 2024
$0.001765
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۷۹ ت
May 16, 2024
$0.001783
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶.۴۷ ت
May 11, 2024
$0.001737
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۹۶ ت
May 06, 2024
$0.001775
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۳ ت
May 01, 2024
$0.001756
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱.۶۵ ت
Apr 26, 2024
$0.001752
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۹ ت
Apr 21, 2024
$0.001888
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۳.۳۹ ت
Apr 16, 2024
$0.001826
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳.۷۱ ت
Apr 11, 2024
$0.002211
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۲.۴۰ ت
Apr 06, 2024
$0.002348
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۵.۰۸ ت
Apr 01, 2024
$0.002502
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳.۷۹ ت
Mar 27, 2024
$0.002336
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۸.۴۳ ت
Mar 22, 2024
$0.002556
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶.۶۷ ت
Mar 17, 2024
$0.002620
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۱.۲۹ ت
Mar 12, 2024
$0.003710
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۰.۱۱ ت
Mar 07, 2024
$0.003157
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۷.۴۲ ت
Mar 02, 2024
$0.002685
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.002367
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۰۱ ت
Feb 21, 2024
$0.002346
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۲.۸۱ ت
Feb 16, 2024
$0.002558
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۴.۰۷ ت
Feb 11, 2024
$0.002254
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۶.۴۷ ت
Feb 06, 2024
$0.002285
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۲.۵۳ ت
Feb 01, 2024
$0.002775
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰.۸۱ ت
Jan 27, 2024
$0.003084
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۹.۳۵ ت
Jan 22, 2024
$0.002761
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱۷.۳۸ ت
Jan 17, 2024
$0.002198
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۲۲.۹۸ ت
Jan 12, 2024
$0.002364
۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۳۴.۵۸ ت
Jan 07, 2024
$0.002615
۱۲ دی ۱۴۰۲
۱۴۸.۴۴ ت
Jan 02, 2024
$0.002913
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۶۱.۳۴ ت
Dec 28, 2023
$0.003188
۰۲ دی ۱۴۰۲
۱۷۲.۹۳ ت
Dec 23, 2023
$0.003469
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۳۹.۹۸ ت
Dec 18, 2023
$0.002751
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۱۳۳.۸۰ ت
Dec 13, 2023
$0.002637
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷۳.۱۹ ت
Dec 08, 2023
$0.003424
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۴۳.۲۶ ت
Dec 03, 2023
$0.002842
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶۹.۸۰ ت
Nov 28, 2023
$0.003342
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۸۴.۱۰ ت
Nov 23, 2023
$0.001656
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۴۹.۵۲ ت
Nov 18, 2023
$0.000960

افزودن تراکنش

EOS Force

EOSC

  • EOSC
  • IRT
  • USD