تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EarnGuild از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000763
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000738
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000724
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۸۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000661
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۹۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000628
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000627
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000610
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000654
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۱۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000628
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۹۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000613
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000651
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۰۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000644
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000648
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۲۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000648
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000641
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.000567
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۵۷ ت
May 26, 2024
$0.000569
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۶۸ ت
May 23, 2024
$0.000586
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۲۲ ت
May 20, 2024
$0.000559
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۴۱ ت
May 17, 2024
$0.000553
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۶۱ ت
May 14, 2024
$0.000584
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۶۶ ت
May 11, 2024
$0.000582
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.000582
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۰۵ ت
May 05, 2024
$0.000573
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۶۰ ت
May 02, 2024
$0.000543
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۴۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000566
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۸۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000577
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000577
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۹۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000525
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۹۴ ت
Apr 17, 2024
$0.000525
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۹۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000502
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۳۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000560
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۶۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000573
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۷۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000597
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۳۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000592
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۷۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000592
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۳۳ ت
Mar 27, 2024
$0.000606
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۷۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000576
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000538
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000615
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۸۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000613
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۷۱ ت
Mar 12, 2024
$0.000615
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۰۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000670
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۲۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000691
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۰۱ ت
Mar 03, 2024
$0.000725
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۹۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000581
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000586
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۶۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000586
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۸۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000547
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۹۷ ت
Feb 17, 2024
$0.000555