تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dynasty Coin از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۱,۵۹۲.۱۶ ت
Jul 22, 2024
$0.890195
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۹,۵۳۹.۸۶ ت
Jul 22, 2024
$0.862147
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۵۴۵.۷۰ ت
Jul 21, 2024
$0.861304
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۲۲۰.۵۹ ت
Jul 21, 2024
$0.997560
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۷۷۷.۵۵ ت
Jul 20, 2024
$0.989578
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۷۵۵.۴۹ ت
Jul 20, 2024
$0.975129
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۴۰۱.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.974443
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۵۲۹.۴۴ ت
Jul 19, 2024
$0.890703
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۰۰.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$1.00
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۹۷.۱۸ ت
Jul 18, 2024
$0.799978
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۹۶.۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.800277
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۴۷.۶۶ ت
Jul 17, 2024
$0.800435
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۳۶.۱۱ ت
Jul 16, 2024
$0.800332
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۸۶.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.798621
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۹۰۹.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.770238
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۷۲۱.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.798661
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۶۴۱.۴۵ ت
Jul 14, 2024
$0.798723
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۲۵.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.799023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۰۷.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.798813
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۴۴۳.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.760178
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۰۰۲.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.765067
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۹۷۵.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.798937
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۷۲۲.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.779958
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۳۴۵.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$0.789176
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۶۳۸.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.789277
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۲۹۷.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.700392
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۵۱۶.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.650117
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۷۱۸.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.649913
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۷۶۱.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.799777
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۹۵۶.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.784845
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۴۶۰.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.789718
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۸۸۲.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.790068
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۹۴۸.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.790073
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۷۴۶.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$0.800119
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۳۷.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.749746
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۴۷۱.۶۵ ت
Jul 05, 2024
$0.799309
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۶۸.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$0.749275
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۶۳.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.749250
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۰۹۳.۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.699171
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۱۶۶.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.748803
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۵۶۱.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.768525
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۵۵۸.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.798627
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۴۷۷.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.798782
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۲۴.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.748959
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۱۹۴.۸۹ ت
Jun 30, 2024
$0.838499
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۲۱۵.۹۷ ت
Jun 30, 2024
$0.699151
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۱۹۱.۴۳ ت
Jun 29, 2024
$0.898290
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۸۰۹.۶۷ ت
Jun 29, 2024
$0.698813
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۸۳۷.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.858868
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۰۹۴.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.878562

افزودن تراکنش

Dynasty Coin

DNY

  • DNY
  • IRT
  • USD