تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Duck DAO (DLP Duck Token) از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0%
$0.002006
۱۱۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۴ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $62,852
سکه در گردش 31,319,194 DUCK
ارزش بازار رقیق شده $192,629
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.002011
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001990
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.002170
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.002096
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.002106
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱.۴۰ ت
Jun 21, 2024
$0.002210
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۴.۴۲ ت
Jun 17, 2024
$0.002290
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۱۰ ت
Jun 13, 2024
$0.002240
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۶.۶۴ ت
Jun 09, 2024
$0.002312
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۷.۱۶ ت
Jun 05, 2024
$0.002349
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.002263
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱.۰۶ ت
May 28, 2024
$0.002270
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰.۴۰ ت
May 24, 2024
$0.002239
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.002052
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱.۸۵ ت
May 16, 2024
$0.001904
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۲۸ ت
May 12, 2024
$0.001764
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۷۲ ت
May 08, 2024
$0.001848
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۵۴ ت
May 04, 2024
$0.001872
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹.۴۳ ت
Apr 30, 2024
$0.001940
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.001900
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۴.۰۳ ت
Apr 22, 2024
$0.001900
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰.۸۲ ت
Apr 18, 2024
$0.001801
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۳.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.001925
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۵۶ ت
Apr 10, 2024
$0.001887
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶.۳۷ ت
Apr 06, 2024
$0.002255
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۰.۲۱ ت
Apr 02, 2024
$0.002382
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۴.۰۱ ت
Mar 29, 2024
$0.002330
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۶۷ ت
Mar 25, 2024
$0.002197
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹.۰۴ ت
Mar 21, 2024
$0.002268
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۲.۶۰ ت
Mar 17, 2024
$0.002385
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲.۰۹ ت
Mar 13, 2024
$0.002547
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$0.002547
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۶.۳۱ ت
Mar 05, 2024
$0.002425
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۳.۵۹ ت
Mar 01, 2024
$0.002425
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.002255
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸.۵۰ ت
Feb 22, 2024
$0.002255
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۰.۶۱ ت
Feb 18, 2024
$0.002153
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۵.۱۲ ت
Feb 14, 2024
$0.002087
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۹.۴۱ ت
Feb 10, 2024
$0.001994
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۵.۳۸ ت
Feb 06, 2024
$0.001904
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۵.۴۵ ت
Feb 02, 2024
$0.001810
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۰.۵۰ ت
Jan 29, 2024
$0.001766
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۶.۳۸ ت
Jan 25, 2024
$0.001736
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۰.۱۵ ت
Jan 21, 2024
$0.001861
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۰۱.۵۲ ت
Jan 17, 2024
$0.001901
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۰۰.۷۳ ت
Jan 13, 2024
$0.001919
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۴.۵۰ ت
Jan 09, 2024
$0.001836
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹۱.۰۴ ت
Jan 05, 2024
$0.001765
۱۱ دی ۱۴۰۲
۹۹.۰۰ ت
Jan 01, 2024
$0.001933
۰۷ دی ۱۴۰۲
۹۷.۸۱ ت
Dec 28, 2023
$0.001933