تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dopex از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۵,۰۵۳.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$19.58
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۳,۴۱۹.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$17.67
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳,۰۹۹.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$17.35
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۰,۲۷۱.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$17.32
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۷,۳۶۷.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$18.42
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۱,۰۲۸.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$18.73
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۵,۹۸۴.۳۰ ت
Jun 28, 2024
$18.77
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۷,۴۹۶.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$18.24
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸,۳۴۹.۸۳ ت
Jun 22, 2024
$19.18
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۴,۹۰۸.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$18.99
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۸۳,۹۹۳.۴۴ ت
Jun 16, 2024
$20.19
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۹,۶۵۱.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$20.68
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۶۹,۸۴۱.۰۸ ت
Jun 10, 2024
$21.50
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۲,۶۶۷.۱۴ ت
Jun 07, 2024
$21.83
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۹۲,۴۷۹.۰۴ ت
Jun 04, 2024
$21.90
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۱,۰۳۲.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$22.26
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۶,۲۴۶.۹۳ ت
May 29, 2024
$23.74
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۴۶,۹۶۳.۴۳ ت
May 26, 2024
$25.28
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۸۴,۲۴۹.۸۶ ت
May 23, 2024
$25.82
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۷,۰۷۲.۹۳ ت
May 20, 2024
$23.18
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۰,۰۰۶.۶۴ ت
May 17, 2024
$21.52
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۷,۴۵۹.۷۳ ت
May 14, 2024
$22.74
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۵,۵۹۵.۸۶ ت
May 11, 2024
$22.93
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۲۸,۴۳۱.۰۱ ت
May 08, 2024
$24.84
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۹۶,۳۹۰.۲۵ ت
May 05, 2024
$29.40
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۷۴,۵۱۶.۶۱ ت
May 02, 2024
$28.72
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۱۳,۳۳۱.۸۳ ت
Apr 29, 2024
$31.43
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۲۰,۰۸۴.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$31.70
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۲,۳۶۳.۱۵ ت
Apr 23, 2024
$33.08
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۷,۱۲۰.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$32.57
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۰۵,۴۱۵.۰۲ ت
Apr 17, 2024
$33.13
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۹۳,۲۷۲.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$34.41
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۸۸,۶۸۸.۸۴ ت
Apr 11, 2024
$41.36
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۰۰,۰۷۰.۱۷ ت
Apr 08, 2024
$39.13
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۶۴,۴۹۰.۷۷ ت
Apr 05, 2024
$39.54
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۳۵,۶۹۲.۰۱ ت
Apr 02, 2024
$41.79
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۱۷,۴۸۴.۴۰ ت
Mar 30, 2024
$42.20
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۰۳,۹۸۸.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$42.30
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۲۹,۸۱۷.۷۵ ت
Mar 24, 2024
$42.40
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۸۳,۱۰۳.۶۸ ت
Mar 21, 2024
$45.40
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۰۵,۳۳۴.۸۵ ت
Mar 18, 2024
$48.15
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۳۰,۷۴۷.۴۵ ت
Mar 15, 2024
$50.45
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۶۴,۹۱۴.۱۱ ت
Mar 12, 2024
$53.06
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۲۵,۷۱۶.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$48.95
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۸۷,۷۱۶.۶۰ ت
Mar 06, 2024
$45.06
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۹۹,۷۷۸.۱۳ ت
Mar 03, 2024
$53.97
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۲۰,۵۸۶.۳۷ ت
Feb 29, 2024
$55.13
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۳۸,۳۸۹.۱۵ ت
Feb 26, 2024
$59.95
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۶۰,۹۳۵.۷۸ ت
Feb 23, 2024
$81.25
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۷۱۳,۳۲۹.۵۳ ت
Feb 20, 2024
$83.68