تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Donkey از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$0.001804
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.001792
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.001823
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001694
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001668
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001883
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.001883
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001860
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$0.001908
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.002042
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۰۷ ت
Jun 22, 2024
$0.002056
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۸.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.002163
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.002210
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۱.۵۷ ت
Jun 13, 2024
$0.002400
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۲.۵۴ ت
Jun 10, 2024
$0.002583
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۷.۸۹ ت
Jun 07, 2024
$0.002688
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۶.۹۳ ت
Jun 04, 2024
$0.002320
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۳.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.002100
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۰۷ ت
May 29, 2024
$0.002279
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴.۹۶ ت
May 26, 2024
$0.002183
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۴.۵۹ ت
May 23, 2024
$0.002690
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.002180
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰.۴۱ ت
May 17, 2024
$0.002057
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۹ ت
May 14, 2024
$0.002167
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۰.۹۸ ت
May 11, 2024
$0.002300
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۷.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.002234
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۱.۰۹ ت
May 05, 2024
$0.002309
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۱.۵۴ ت
May 02, 2024
$0.002290
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۴.۱۵ ت
Apr 29, 2024
$0.002204
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۴.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$0.002417
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۲.۲۱ ت
Apr 23, 2024
$0.002481
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۵.۸۲ ت
Apr 20, 2024
$0.002342
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۸.۸۴ ت
Apr 17, 2024
$0.002386
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۶.۸۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002686
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۹.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.003073
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۰.۱۰ ت
Apr 08, 2024
$0.003288
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۷.۷۹ ت
Apr 05, 2024
$0.003513
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۹.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.003637
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۹.۷۹ ت
Mar 30, 2024
$0.003866
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۱.۸۸ ت
Mar 27, 2024
$0.003929
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۳.۴۶ ت
Mar 24, 2024
$0.004248
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۲.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.004285
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۶.۳۹ ت
Mar 18, 2024
$0.006073
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۹.۰۴ ت
Mar 15, 2024
$0.003979
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۲.۹۹ ت
Mar 12, 2024
$0.003403
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۳.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$0.003072
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.002200
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۵.۷۶ ت
Mar 03, 2024
$0.002121
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۵.۶۲ ت
Feb 29, 2024
$0.002663
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۲.۸۷ ت
Feb 26, 2024
$0.001793

افزودن تراکنش

Donkey

DONK

  • DONK
  • IRT
  • USD