تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dogeswap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۲۰۰.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$1.79
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۵۸۵.۷۶ ت
Jul 11, 2024
$1.78
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۷۴۴.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$1.74
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۸۳۷.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$1.86
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۵۳۳.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$1.86
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۴۳۵.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$1.86
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷,۴۶۴.۳۹ ت
Jun 21, 2024
$1.97
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴,۸۲۴.۷۷ ت
Jun 17, 2024
$1.95
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۹,۸۵۷.۹۴ ت
Jun 13, 2024
$2.03
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲,۲۴۴.۱۷ ت
Jun 09, 2024
$2.06
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۴,۱۴۳.۱۱ ت
Jun 05, 2024
$2.46
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۷,۳۷۶.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$2.33
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳,۸۰۱.۰۰ ت
May 28, 2024
$2.31
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۷,۵۰۷.۷۵ ت
May 24, 2024
$5.28
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰,۰۱۵.۶۷ ت
May 20, 2024
$5.21
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶,۱۹۱.۵۴ ت
May 16, 2024
$5.21
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶,۰۸۰.۵۸ ت
May 12, 2024
$5.03
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۵,۱۰۵.۹۰ ت
May 08, 2024
$5.12
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۷,۲۶۹.۹۶ ت
May 04, 2024
$4.97
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۷,۷۰۵.۹۴ ت
Apr 30, 2024
$5.32
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۹,۵۲۳.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$5.48
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۲,۷۴۹.۲۲ ت
Apr 22, 2024
$4.48
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۰,۶۰۱.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$4.33
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۱,۹۳۶.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$4.48
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۱,۱۹۸.۵۳ ت
Apr 10, 2024
$4.79
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۸,۰۳۷.۶۰ ت
Apr 06, 2024
$4.43
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۴,۳۷۰.۴۸ ت
Apr 02, 2024
$5.46
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۶,۹۱۷.۴۳ ت
Mar 29, 2024
$4.31
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۳,۵۳۹.۵۵ ت
Mar 25, 2024
$4.26
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۳,۹۱۵.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$4.30
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۳,۴۳۱.۸۱ ت
Mar 17, 2024
$4.40
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۴,۳۵۲.۷۲ ت
Mar 13, 2024
$4.59
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۵,۱۶۲.۵۷ ت
Mar 09, 2024
$4.26
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۵,۸۶۴.۵۳ ت
Mar 05, 2024
$4.24
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۳,۸۵۲.۱۲ ت
Mar 01, 2024
$3.78
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۸,۴۹۴.۲۰ ت
Feb 26, 2024
$3.28
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۶,۰۵۸.۸۴ ت
Feb 22, 2024
$3.26
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰,۴۲۸.۸۳ ت
Feb 18, 2024
$3.04
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰,۱۱۶.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$3.08
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۵,۰۱۱.۵۹ ت
Feb 10, 2024
$3.00
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۳,۴۶۸.۶۹ ت
Feb 06, 2024
$2.77
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۶,۴۷۰.۷۴ ت
Feb 02, 2024
$3.37
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۵,۸۱۷.۹۲ ت
Jan 29, 2024
$3.26
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۰,۵۶۲.۳۶ ت
Jan 25, 2024
$3.25
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۸,۹۶۹.۶۶ ت
Jan 21, 2024
$3.32
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۰۲,۲۰۹.۸۳ ت
Jan 17, 2024
$3.78
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۱۲,۲۹۰.۲۷ ت
Jan 13, 2024
$4.04
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۶۱,۲۳۱.۴۱ ت
Jan 09, 2024
$3.13
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۵۸,۶۶۱.۹۳ ت
Jan 05, 2024
$3.07
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۸۳,۹۳۴.۸۵ ت
Jan 01, 2024
$3.59