تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DogeSwap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۵.۱۱ ت
Jul 22, 2024
$0.004613
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۸ ت
Jul 19, 2024
$0.003871
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.005005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۳.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.004338
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.004836
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.005201
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.005595
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.005979
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.005940
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲.۱۹ ت
Jun 25, 2024
$0.005096
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲۳.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.005457
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۶.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.006194
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۸.۷۸ ت
Jun 16, 2024
$0.006800
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۳.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.007174
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۵.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$0.007544
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۷.۳۸ ت
Jun 07, 2024
$0.008128
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲.۲۰ ت
Jun 04, 2024
$0.008849
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۷.۸۵ ت
Jun 01, 2024
$0.007265
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۶.۴۴ ت
May 29, 2024
$0.005933
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۳۶ ت
May 26, 2024
$0.004479
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۲.۴۱ ت
May 23, 2024
$0.004218
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.002534
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۸۷ ت
May 17, 2024
$0.002184
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۲.۷۰ ت
May 14, 2024
$0.002409
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۲.۱۴ ت
May 11, 2024
$0.002482
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.002457
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۹.۲۷ ت
May 05, 2024
$0.002934
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۵.۰۵ ت
May 02, 2024
$0.003480
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۹.۷۲ ت
Apr 29, 2024
$0.004102
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۰.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.004561
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۳۹ ت
Apr 23, 2024
$0.001383
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۴۸ ت
Apr 20, 2024
$0.001405
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۲۵ ت
Apr 17, 2024
$0.001476
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۵.۹۶ ت
Apr 14, 2024
$0.001811
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۰۹ ت
Apr 11, 2024
$0.001909
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹.۱۵ ت
Apr 08, 2024
$0.001865
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۱.۲۲ ت
Apr 05, 2024
$0.001869
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۴.۱۹ ت
Apr 02, 2024
$0.001811
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۱ ت
Mar 30, 2024
$0.001889
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۰.۸۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001800
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۰.۹۸ ت
Mar 24, 2024
$0.001789
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001766
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱.۲۰ ت
Mar 18, 2024
$0.002009
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۹.۷۰ ت
Mar 15, 2024
$0.002492
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۱.۱۶ ت
Mar 12, 2024
$0.002534
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۶.۷۱ ت
Mar 09, 2024
$0.002789
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۶.۴۳ ت
Mar 06, 2024
$0.002455
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۷.۵۵ ت
Mar 03, 2024
$0.001645
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۳.۶۵ ت
Feb 29, 2024
$0.001432
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.001396

افزودن تراکنش

DogeSwap

DOG

  • DOG
  • IRT
  • USD