تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DogemonGo از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.52%
$0.000005
۰.۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۴ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $502,776
سکه در گردش 104,930,000,000 DOGO
ارزش بازار رقیق شده $502,776
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۳۹۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۶۰۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۶۹۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۵۸۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۴۵۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۲۶۸۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۶۲۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۸۸۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۱۵۲۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000005
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۱۶۰۷۸ ت
Jun 16, 2024
$0.000005
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۵۹۶۴۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000006
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۴۷۳۱۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000005
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۳۴۱۵۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000007
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۷۶۱۳۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000006
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۷۹۴۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000006
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۷۴۵۰۳ ت
May 29, 2024
$0.000006
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۷۶۷۴۲ ت
May 26, 2024
$0.000006
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۸۲۳۹۱ ت
May 23, 2024
$0.000006
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۷۰۹۴۰ ت
May 20, 2024
$0.000006
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۲۲۸۹۵ ت
May 17, 2024
$0.000005
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۲۱۸۲۸ ت
May 14, 2024
$0.000005
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۹۳۵۹۶ ت
May 11, 2024
$0.000006
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۱۵۷۳۹ ت
May 08, 2024
$0.000006
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۴۵۷۷۶ ت
May 05, 2024
$0.000005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۹۴۳۷۱ ت
May 02, 2024
$0.000004
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۲۶۰۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۵۰۲۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۹۱۰۵۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۱۲۱۰۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000006
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۹۳۷۲۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000007
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۵۲۴۴۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000007
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۸۵۵۲۷ ت
Apr 11, 2024
$0.000010
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۲۶۳۵۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000012
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۳۹۸۸۰ ت
Apr 05, 2024
$0.000012
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000016
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۰۷۸۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000014
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۵۸۳۸۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000013
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۷۴۷۵۶۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000012
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۸۸۸۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000014
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۹۲۹۰۹۶ ت
Mar 18, 2024
$0.000015
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱.۰۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000017
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱.۱۴ ت
Mar 12, 2024
$0.000019
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000019
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱.۳۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000022
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000028
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000025
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000022
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱.۳۹ ت
Feb 23, 2024
$0.000024
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000031
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۷۷۶۷۵۶ ت
Feb 17, 2024
$0.000013