تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DOGE LEGION از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵.۵۲ ت
Jul 02, 2024
$0.006212
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۴.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.006212
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.006212
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۶.۷۲ ت
Jun 30, 2024
$0.006212
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۴.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.006212
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۱.۷۰ ت
Jun 29, 2024
$0.006212
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.006212
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.006212
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.006212
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۶۱ ت
Jun 27, 2024
$0.006212
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۸.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.006212
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۴۹ ت
Jun 26, 2024
$0.006212
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷۴.۷۵ ت
Jun 26, 2024
$0.006212
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۸.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$0.006212
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$0.006212
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲.۰۵ ت
Jun 24, 2024
$0.006581
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹۸.۰۱ ت
Jun 24, 2024
$0.006581
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹۲.۷۱ ت
Jun 23, 2024
$0.006581
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۶.۸۸ ت
Jun 23, 2024
$0.006531
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.006548
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۱۹ ت
Jun 22, 2024
$0.006557
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۱۲ ت
Jun 21, 2024
$0.006716
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۲۰ ت
Jun 21, 2024
$0.006716
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۶.۷۶ ت
Jun 20, 2024
$0.006716
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۶.۶۵ ت
Jun 20, 2024
$0.006716
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵.۱۴ ت
Jun 19, 2024
$0.006676
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.006676
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۶.۰۴ ت
Jun 18, 2024
$0.006676
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۳.۵۷ ت
Jun 18, 2024
$0.006835
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۴.۱۶ ت
Jun 17, 2024
$0.006837
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۱.۲۸ ت
Jun 17, 2024
$0.006837
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۰.۰۲ ت
Jun 16, 2024
$0.006805
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۹.۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.006805
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۰.۹۹ ت
Jun 15, 2024
$0.006805
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲.۷۴ ت
Jun 15, 2024
$0.006805
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲.۸۹ ت
Jun 14, 2024
$0.006805
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۳.۰۹ ت
Jun 14, 2024
$0.006805
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۱.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.006805
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۵.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.007047
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۳.۲۸ ت
Jun 12, 2024
$0.007311
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۲.۲۶ ت
Jun 12, 2024
$0.007311
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۴.۳۶ ت
Jun 11, 2024
$0.007311
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۳.۷۴ ت
Jun 11, 2024
$0.007311
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۴.۰۸ ت
Jun 10, 2024
$0.007667
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۲.۷۸ ت
Jun 10, 2024
$0.007667
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۲.۱۴ ت
Jun 09, 2024
$0.007667
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۵.۲۱ ت
Jun 09, 2024
$0.007872
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۶.۶۶ ت
Jun 08, 2024
$0.007872
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۵.۴۳ ت
Jun 08, 2024
$0.007872
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۸.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$0.007973